Pašvaldībām

Lai atvieglotu pašvaldību iekšējos un starpiestāžu sadarbības procesus, ZZ Dats ir izstrādājis savstarpēji integrētu IT risinājumu visām pašvaldībām – Vienoto pašvaldību sistēmu (VPS). Sistēmas mērķis ir nodrošināt integrētus risinājumus visām pašvaldību funkcijām.

Datu analīzes rīks – palīgs pašvaldībai datos balstītu lēmumu pieņemšanai

VPSDatu analīzes rīks turpina ZZ Dats izstrādāto pašvaldību programmproduktu saimi, kuru mērķis paaugstināt pašvaldību darbinieku darba efektivitāti, nodrošinot jaudīgus ikdienas darba atbalsta rīkus. Dati apvienojumā ar datu analīzes rīka iespējām sniedz iespēju pašvaldību darbiniekiem ar elementārām IT pamatzināšanām veikt datu analīzes darbības.  

Saziņa ar ZZ Dats

VPSMūsu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu apkalpošanu un ērtu saziņu ar ZZ Dats, ja ir radušies jautājumi, nepieciešami precizējumi, vai ir […]

Lietojumprogrammas

SOPA

Sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma

IWiRoM

Ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēma

AVIS

Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma

VIRSIS

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas

DAR

Datu analīzes rīks

GVEDIS

Resursu vadības un grāmatvedības sistēma

KADRI

Personāla uzskaites lietojumprogramma

NINO

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogramma

NOMA

Nekustamā īpašuma objektu nomas administrēšanas lietojumprogramma

PERS

Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogramma

DZIMTS

Personu dzimtsarakstu reģistrācijas un uzskaites lietojumprogramma

KAVIS

Klientu attiecību vadības lietojumprogramma

ENŽ

Elektroniskais notikumu žurnāls

KANIS

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites modulis

BRIDZIS

Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites lietojumprogramma

ZG NL

Elektronisku nostiprinājuma lūgumu modulis

PPR

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas atbalsta modulis

PNIP

Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldības modulis

LIZ

Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanas modulis

BUDŽETS

Budžeta plānošanas un pārvaldības lietojumprogramma

JUPIS

Datu aplūkošana

LIETVARIS

Dokumentu vadība sistēma

Dokumenti

Lietošanas noteikumi

VPS lietošanas noteikumi

 

Tehniskās prasības

VPS uzturēšanas tehniskās prasības

Datu apmaiņa VPS

Datu apmaiņa VPS noris ar sekojošiem reģistriem un iestādēm

Datu aizsardzība

Par Vienoto pašvaldību sistēmu (VPS) un Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Iesniegums lietotāja izveidei

Tiesību pieprasīšana noris klientu zonā www.visvaris.lv sadaļā “Tiesību pieprasīšana”.

Video pamācību VPS tiesību pieprasījumu aizpildei meklē šeit.

Ieviestā grāmatvedības programma pilnībā apmierina, uzlabo darba kvalitāti kā arī atvieglo darbu! Paldies!

Alūksnes novada Strautiņu pamatskola