DZIMTS

Lietojumprogramma nodrošina iespēju dzimtsarakstu nodaļas darbiniekam veikt fiziskās personas civilstāvokļu aktu reģistrāciju un civilstāvokļu aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu ģenerēšanu un izdrukāšanu, kas ir: dzimšanas, laulības un miršanas apliecības, civilstāvokļu aktu reģistru ierakstu izdrukas un izziņas.

Darbiniekam ir iespēja strādāt ar programmu tieši klienta pieņemšanas laikā, nodrošinot operatīvu klienta informācijas iegūšanu un apstrādi. Sasaistē ar Iedzīvotāju reģistru ir iespējams aktualizēt fizisko personu datus pašvaldības datu bāzē. Lietojumprogrammas mērķa auditorija ir dzimtsarakstu nodaļu darbinieki. Lietojumprogramma satur sensitīvus personu datus, tādēļ plašākam pašvaldības darbinieku lokam to nevajadzētu piedāvāt.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

DZIMTS ir lietojumprogramma, kura tiešā veidā ietekmē personu datus pašvaldības personu datu bāzē:

 • veido jaunus personu ierakstus;
 • veido vai pārtrauc personu 1. pakāpes radniecības saites;
 • maina personas statusu (dzīvs, miris), kad tiek reģistrēta personas dzimšana vai miršana;
 • maina personas ģimenes stāvokli (precējies, šķīries, atraitnis), kad tiek reģistrēta personas laulība, šķirta laulība vai reģistrēta personas miršana;
 • ietekmē personas deklarēto dzīvesvietu, reģistrējot personas dzimšanu, jo lietojumprogramma paredz iespēju dzimšanas reģistrā ievadīt bērna dzīvesvietas deklarāciju.

Papildus civilstāvokļu aktu reģistrēšanai dzimtsarakstu nodaļas darbinieks var reģistrēt pabalstu iesniegumus, līdz ar to iedzīvotājs var saņemt vairākus pakalpojumus vienuviet.  DZIMTS lietojumprogramma ir ērti lietojama. Civilstāvokļa akta reģistrs tiek maksimāli aizpildīts ar informāciju no datu bāzes, kas būtiski paātrina reģistra izveidi. Ievadīto informāciju var saglabāt jebkurā brīdī un darbu turpināt vēlāk. Ievadīto informāciju reģistrā kontrolē lietojumprogrammas kontroles, kuras samazina lietotāja iespējas kļūdīties.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

 • Iespēja veikt fiziskās personas civilstāvokļu aktu reģistrāciju: ievadīt un sinhronizēt ar CARIS (Civilstāvokļu aktu reģistrācijas informācijas sistēmu) dzimšanas, laulības un miršanas reģistrus;
 • Iegūt automātiski ģenerētas izdrukas no civilstāvokļu aktu reģistriem, kuras ir noformētas atbilstoši likumdošanai;
 • Reģistrēt personu iesniegumus pašvaldības pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu saņemšanai;
 • Reģistrēt personu iesniegumus VSAA pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu vai personas miršanu saņemšanai, ja pašvaldība noslēdz vienošanos ar VSAA;
 • Iespējas atlasīt datus un veidot sarakstus ar civilstāvokļu aktu reģistriem, to dokumentiem un nodotajiem personu apliecinošajiem dokumentiem;
 • Veidot statistikas pārskatu par pusgadā un gadā veikto darbu dzimtsarakstu nodaļā.

Papildus DZIMTS nodrošina dažādas izdrukas, kuras atvieglo darbinieku ikdienas pienākumu veikšanu, piemēram, automātiski aizpildītu iesniegumu izdrukas atkārtotas apliecības saņemšanai, paternitātes atzīšanai, laulības reģistrācijai, izziņu par laulībai nepieciešamo dokumentu pārbaudi un protokolu par laulības noslēgšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas.

Lietojumprogrammai ir sasaiste ar CARIS (Civilstāvokļu aktu reģistrācijas informācijas sistēmu) un Iedzīvotāju reģistru. Ja pašvaldībai ir noslēgta vienošanās ar VSAA, DZIMTS elektroniski nodod informāciju par pabalstu iesniegumiem VSAA. Lietojumprogramma DZIMTS ir saistīta ar lietojumprogrammas PERS personu datu bāzi un ietekmē tās datus. Datus no DZIMTS datu bāzes izmanto lietojumprogramma JUPIS.