Risinājumi

Mēs specializējamies oriģinālprogrammatūras izstrādē, ieviešanā un uzturēšanā. Īpašu uzmanību veltot pašvaldību biznesa procesu elektronizācijai, sistēmu drošībai, kvalitātei un klientu apmierinātībai.

Pašvaldībām

Lai atvieglotu pašvaldību iekšējos un starpiestāžu sadarbības procesus, ZZ Dats ir izstrādājis savstarpēji integrētu IT risinājumu visām pašvaldībām – Vienoto pašvaldību sistēmu (VPS). Sistēmas mērķis ir nodrošināt integrētus risinājumus visām pašvaldību funkcijām.

Uzzini vairāk

Valsts pārvaldei

Izstrādājam klientu prasībām individuāli pielāgotas informācijas sistēmas. Valsts iestādēm palīdzam rast risinājumus strādāt efektīvāk, nodrošināt iedzīvotājus ar moderniem un kvalitatīviem pakalpojumiem. ZZ Dats portfelī vairāki unikāli projekti, kas veiksmīgi ieviesti valsts institūcijās, optimizējot šo iestāžu darbu un sadarbību ar iedzīvotājiem.

Uzzini vairāk

Komercuzņē­mumiem

Piedāvājam īpaši pielāgotus IT risinājumus arī komercuzņēmumiem, pievēršot uzmanību uzņēmumu iekšējo procesu specifikai.

Uzzini vairāk

Mūsu risinājumus izmanto