Risinājumi

Lai atvieglotu pašvaldību iekšējos un starpiestāžu sadarbības procesus, ZZ Dats ir izstrādājis savstarpēji integrētu IT risinājumu visām pašvaldībām - Vienoto pašvaldību sistēmu (VPS). Sistēmas mērķis ir nodrošināt integrētus risinājumus visām pašvaldību funkcijām.

VPS priekšrocības:

- Integrācija ar valsts nozīmes reģistriem
- Savstarpēja VPS lietojumprogrammu integrācija
- Droša informācijas uzglabāšana un augsta pieejamība
- Nozīmīgs pašvaldības līdzekļu ietaupījums programmatūras un IT infrastruktūras uzturēšanai
- Starppašvaldību datu apmaiņa
- Portāls www.epakalpojumi.lv

VPS programmatūras uzturēšanas apraksts 2020.gadam - uzturēšanas apraksts
VPS programmatūras uzturēšanas apraksts 2019.gadam - uzturēšanas apraksts
VPS programmatūras uzturēšanas apraksts 2018.gadam - uzturēšanas apraksts
VPS programmatūras uzturēšanas apraksts 2017.gadam - uzturēšanas apraksts
VPS uzturēšanas tehniskās prasības - tehniskās prasības
VPS lietošanas noteikumi - VPS lietošanas noteikumi
Par Vienoto pašvaldību sistēmu (VPS) un Vispārīgo datu aizsardzības regulu
Datu apmaiņa VPS noris ar sekojošiem reģistriem un iestādēm - Datu apmaiņa


Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammas:

Elektronisko pakalpojumu sniegšanas vide E-BIZness izveidota ar mērķi, lai atvieglotu un vienkāršotu biznesa darījumus. E-BIZness vide ir integrēta platforma, kas sevī ietver centrālo datu bāzi, integrāciju ar ārējām pašvaldību, valsts un uzņēmēju sistēmām, drošības sistēmu, banku datu apmaiņu un portālu epakalpojumi.lv.

Izstrādājam klientu prasībām individuāli pielāgotas informācijas sistēmas. Valsts iestādēm palīdzam rast risinājumus strādāt efektīvāk, nodrošināt iedzīvotājus ar moderniem un kvalitatīviem pakalpojumiem. ZZ Dats portfelī vairāki unikāli projekti, kas veiksmīgi ieviesti valsts institūcijās, optimizējot šo iestāžu darbu un sadarbību ar iedzīvotājiem.

Finanšu vadība uzņēmumā ir cieši saistīta ar citiem vadības procesiem. Naudas plūsma iestādei ir kā asinsrite cilvēka organismam, līdz ar to, pareiza tās pārvaldīšana ir nenovērtējama. ZZ Dats izstrādātie finanšu vadības risinājumi nodrošina uzņēmuma biznesa procesu automatizāciju, grāmatvedības uzskaiti un vispusīgas datu analīzes iespējas.

Dokumentu vadības risinājumi nodrošina visa veida organizācijā esošo dokumentu, datņu un saistītās informācijas saglabāšanu un darba procesu automatizāciju. Risinājumi piemēroti valsts, pašvaldību un biznesa organizācijām to darba efektivitātes uzlabošanai un finanšu resursu ekonomijai.