Karjera

Uzņēmumu veido cilvēki, tādēļ mēs meklējam tādus darbiniekus, kuriem darbs ir ne vien iztikas avots, bet arī sapņu īstenojums.

Skaties vakances

Risinājumus kā elektroniskos pakalpojumus, kurus izstrādā ZZ Dats darbinieki, izmanto vairāki tūkstoši lietotāju – valsts sektorā strādājošie, pašvaldībās, komercklienti un sabiedrība.

Kultūra

Darbinieki par ZZ Dats

Pateicoties uzņēmuma atbalstam un vēlmei augt, pašlaik esmu nonācis līdz sistēmu analītiķa/projektu vadītāja lomai.

Sistēmu analītiķis Andris
ZZ Dats kopš 2018. gada

Lasi pieredzes stāstu

Labumi

Priekšrocības un bonusi, ko uzņēmums sniedz darbiniekam

Atbalsts ģimenēm

 • Apmaksātas brīvdienas dzīves svarīgākajos mirkļos
 • Piedzimstot bērniņam — vienreizējs finansiāls atbalsts
 • Papildus atvaļinājuma dienas par bērniem
 • Zinību diena — visiem vecākiem brīvdiena
 • Ziemassvētku pasākums bērniem
 • Sporta spēles ar visu ģimeni
 • Papildus atvaļinājuma dienas par stāžu

Veselības aprūpe

 • Veselības apdrošināšana
 • Apmaksāts sports
 • Brilles darbam

Izglītības veicināšana

 • Kursi, semināri, konferences
 • Apmaksāti sertifikāti kvalifikācijas celšanai
 • Pluralsight apmācības
 • Apmaksāts mācību atvaļinājums
 • Starpkomandu pieredzes apmaiņa

Iedvesmojoši pasākumi

 • Komandu saliedēšanās pasākumi
 • Latviešu gadskārtu svinības
 • Projektu nodošanas mazās svinības
 • Dalība sporta pasākumos
 • Uzņēmuma kopsapulces

Laimīgai ikdienai

 • Snaudas istaba birojā
 • Apmaksāta automašīnas stāvvieta Rīgas centrā
 • Elastīgs darba laika sākums
 • Iespēja strādāt attālināti
 • Augļi birojā
 • Kafija, tēja dienas možumam

Vakances

Uzņēmumam attīstoties, regulāri rodas jaunas darba vietas, kas izvirza profesionālus izaicinājumus tiem, kuri atvērti jaunai pieredzei un dinamiskiem darba apstākļiem komandā.

Vecākais programmētājs/-a

Vēl 4 dienas aktīvs

Drošības risinājumu programmētājs/a (Go, C#)

Vēl 3 dienas aktīvs

BUJ

Vēlos stabilu darbavietu. Kā ir strādāt ZZ Dats?

ZZ Dats sevi, kā stabilu darba vietu pierāda jau kopš 1995. gada, šo gadu laikā attīstoties no 2 līdz 200 darbiniekiem. ZZ Dats nodrošina izstrādāto un ieviesto programmatūras uzturēšanu. Stabilitāti garantē uzņēmuma augstā kompetence valsts un pašvaldību risinājumu izstrādē. Ieviešot jaunus projektus, kolēģiem ir iespēja izstrādāt risinājumus ar jaunām tehnoloģijām. Ir iespēja profesionāli augt un attīstīties viena uzņēmuma ietvaros. Daudzi mūsu kolēģi ir ilggadēji ZZ Dats darbinieki, kuri profesionāli ir attīstījušies kopā ar uzņēmumu – vairāk nekā 20% no darbiniekiem nostrādāto gadu skaits uzņēmumā pārsniedz desmit gadus.

Vai darbiniekiem ir iespēja mācīties kursos, semināros?

ZZ Dats ne tikai atbalsta darbinieku vēlmi profesionāli mācīties, bet arī novērtē to materiāli. Tiek apmaksāti kursi, sertifikācija, konferences (t.sk., starptautiskas). ZZ Dats lepojas ar saviem darbiniekiem, kuri savas prasmes apliecina ar profesionālajiem sertifikātiem. Uzvara ir jānosvin – garda torte tiek celta galdā katram sertifikāta ieguvējam, lai ir iespēja komandas ietvaros atzīmēt sasniegto.

Esmu profesionālis ar vairāku gadu pieredzi, vēlos darbu ar interesantiem projektiem. Vai ZZ Dats to piedāvā?

Mūsu izstrādātie risinājumi ir interesanti cilvēkiem, kuriem ir vēlme iesaistīties Latvijas digitalizācijā. Tiem, kuriem rada gandarījumu, radīt risinājumus, lai padarītu Latvijas iedzīvotāju ikdienu ērtāku un efektīvāku. Produktus lieto iedzīvotāji visā Latvijā, tāpēc tā ir reāla iespēja, darīt darbu, kas ir visai mūsu sabiedrībai nepieciešams. Izstrādātie risinājumi ir savstarpēji integrēti ar valsts nozīmes reģistriem, kas izstrādes procesu padara aizraujošu kolēģiem ar labi attīstītu analītisko domāšanu. Ikgadējās darbinieku aptaujas rezultāti jau kuru gadu pēc kārtas pierāda, ka kolēģi ļoti augstu novērtē iespēju darīt interesantu darbu. Nepārtraukti apgūstam jaunas izstrādes tehnoloģijas, ko īpaši novērtē programmētāji.

Es šobrīd studēju datorzinātnes. Kādas ir iespējas savienot darbu ar mācībām?

ZZ Dats atbalsta studentus, ļaujot labākajiem gūt pieredzi jau studiju laikā. Darba grafiku ir iespēja pielāgot studiju grafikam. Kā arī ir iespēja strādāt nepilnu darba laiku. Lai absolvētu augstskolu, noslēguma darba izstrādei tiek piešķirts apmaksāts mācību atvaļinājums. Kā darba devējs, kurš pārstāv IT jomu, domājot par jauno speciālistu profesionālo sagatavotību, liekam uzsvaru gan uz studiju, gan darba pienākumu izpildes kvalitāti. Mēs rodam iespēju studentiem ērti apvienot studijas ar darbu.
Noskaties video https://www.youtube.com/watch?v=vKIqKz4t4sE

Vai, uzsākot darbu, notiek apmācības?

Jaunajiem darbiniekiem tiek sniegtas nepieciešamās zināšanas, lai viņi varētu kvalitatīvi pildīt pienākumus. Pamatapmācības pirmajos trīs mēnešos tiek nodrošinātas ar mentora palīdzību. Tiek organizētas tikšanās ar kolēģiem, kuri vada iekšējās mācības, daloties pieredzes apmaiņā.

Vai ZZ Dats var strādāt attālināti?

Darbiniekiem ir iespēja strādāt gan no biroja, gan attālināti. Par to vienojas komandas ietvaros.

Kādas valodas, platformas un rīkus uzņēmumā pielieto?

Pamatā izmantojam šādas tehnoloģijas:

Valodas: C#, Javascript, PHP, PL/SQL, PL/pgSQL, SQL,GoLang, ASP.Net (MVC, Core), Swagger framework, Angular JS, Java, Windows Service, Linux Daemon, WiX Toolset, Flutter/Dart, Grafana, Vue.js, DevExpress, jQuery

Datubāzes: Oracle, Elasticsearch, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Consul, NATS, HasiCorp Vault, MinIO, MS SQL, Clusterpoint

Izstrādes tehnoloģijas: XML, HTML, CSS, Vue

Platformas: Windows, Linux, Docker Swarm, Kubernates

Rīki: Docker, Portainer, Drone, SonarQube, Jenkins, Git, Swagger, Postman, Docker swarm + portainer, K8s, ELK, pgAdmin4, SQL Server Management Studio, Visual Studio Code, Gitea, Draw.io, Mermaid, Portus, Ansible, IIS, PL/SQL Developer, pgAdmin, Redmine, Selenium, X-unit, Apache Tomcat, Nginx, Wowza Streaming Engine, LiteIDE, Eclipse, Android Studio, Jbrains, SMTP, WIX toolseet, gRPC, OData