Komercuzņē­mumiem

Piedāvājam īpaši pielāgotus IT risinājumus arī komercuzņēmumiem, pievēršot uzmanību uzņēmumu iekšējo procesu specifikai.

Lietojumprogrammas

IWiRoM

Ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēma

AVIS

Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma

GVEDIS

Resursu vadības un grāmatvedības sistēma

LIETVARIS

Dokumentu vadības sistēma

KADRI

Personāla uzskaites lietojumprogramma

eDrošība

Autentifikācijas un autorizācijas risinājums

CMA

Centrālā maksājumu apstrādes sistēma

BUDŽETS

Budžeta plānošanas un pārvaldības lietojumprogramma