BUDŽETS

BUDZETS ir multimodāls un elastīgs risinājums, kas balstīts uz universālu integrācijas platformu, nodrošinot iestāžu biznesa resursu plānošanu un pārvaldību.

BUDZETS ir integrēts ar Vienoto pašvaldību sistēmu (VPS), resursu vadības sistēmu G-VEDIS, kā arī finanšu institūciju informācijas sistēmām (bankas, valsts kase, Valsts ieņēmumu dienests, karšu maksājumu apstrādes centri, Latvija.lv maksājumu modulis, epakalpojumi.lv maksājumu modulis, u.c.). Risinājums ir balstīts uz tīmekļa pārlūkprogrammu, tam var pieslēgties un strādāt no jebkura datora, kam pieejams interneta pieslēgums. Integrācija ar ārējām sistēmām tiek realizēta balstoties uz tīmekļa pakalpēm.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

 • Tāmju ievade, apstiprināšana un grozījumu ievade;
 • Tāmju konsolidēšana pa budžeta veidiem un funkcijām;
 • Budžeta plānošana un konsolidēšana;
 • Finansēšanas plānu ievade un sasaiste ar asignējumiem;
 • Budžeta izpildes kontrole;
 • Saistību samaksa, maksājumu karšu datu apstrāde;
 • Banku datu analīze;
 • Elektroniska rēķinu aprite;
 • Unikālu numuru piešķiršana.

BUDZETS sastāv no sekojošiem galvenajiem moduļiem:

Resursu plānošanas modulis, kas nodrošina finanšu datu plānošanu. Finanšu budžeta tāmju sastādīšanu. Tāmju elektronisku saskaņošanu un apstiprināšanu, tāmju grozījumu pārvaldīšanu. Plānošanas modulī ir iespējama tāmju konsolidēšana pa budžeta veidiem un funkcijām, budžeta plānošana un konsolidēšana. Naudas plūsmas plānošana un pārvaldīšana (finansēšanas plāni un asignējumi). Budžeta izpildes kontrole.

Banku datu modulis, kas integrēts ar komercbankām un Valsts kasi, nodrošinot vienotu finanšu datu analīzi, maksājumu elektronisku parakstīšanu un identificēšanu, atskaites un pārskatus.

Tiešsaistes maksājumu modulis (POS), kas nodrošina klientu uzskaitīto saistību samaksu, integrāciju ar banku maksājumu termināļiem.

Algas Universālu identifikatoru modulis (UIS), kas nodrošina maksājumu un citu objektu unikālu numuru piešķiršanu, uzskaiti, atpazīšanu (satur objektu identificējošus datus un kontrolsummu). UIS tiek izmantots Nodokļu maksātāju identifikatoru piešķiršanā, rēķinu numuru piešķiršanā, maksāšanas paziņojumu numuru piešķiršanā, elektronisko dokumentu numuru piešķiršanā, elektronisko licenču identificēšanā u.c.

Elektroniskās finanšu vides modulis, kas ietver elektronisko dokumentu, tai skaita rēķinu, tāmju, grāmatvedības un citu finanšu un nefinanšu dokumentu elektronisku apstrādi, saskaņošanu, parakstīšanu un uzglabāšanu elektroniskajā datu repozitorijā.

Elektronisko dokumentu parakstīšanas un pārbaudes modulis – nodrošina elektronisko dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu, parakstīto dokumentu validāciju un parakstu verifikāciju. Ietver elektronisko dokumentu apstrādi, uzglabāšanu un arhivēšanu.

Risinājums tiek pielāgots arī ne pašvaldībām atbilstoši biznesa procesu/funkciju realizēšanas nepieciešamībai, balstoties uz konkrētā klienta biznesa specifiku. Ir iespējams izmantot atsevišķi moduļus. Piemērā ir uzskaitītas dažas no standarta funkcionalitātēm:

 • Banku izrakstu ielasīšana un maksājumu informācijas uzkrāšana, pārvaldība;
 • Maksājumu šķirošana un finanšu analīze;
 • Universāla identifikatoru piešķiršana (UIS);
 • Pakalpojumu rēķinu administrēšana;
 • Biznesa procesu elektronizācija (e-rēķini, e-pakalpojumi, datu apmaiņas, integrācijas);
 • Finanšu un citu dokumentu, un datu elektroniska uzkrāšana;
 • Dokumentu un datņu elektroniska parakstīšana un validēšana;
 • Integrācija ar citām informācijas sistēmām;
 • Atskaišu veidošana;
 • Finanšu datu un citu resursu plānošanas un pārvaldības atbalsts.