GVEDIS

GVEDIS ir informācijas sistēma resursu vadībai un grāmatvedības uzskaitei. Sistēma nodrošina pilnu grāmatvedības ciklu, sākot ar pirmdokumentu ievadi un beidzot ar pārskatu sagatavošanu.

Būtiskākās resursu vadības sistēmas GVEDIS priekšrocības

Būtiskākā resursu vadības sistēmas GVEDIS priekšrocība ir tās daudzi moduļi un integrācija ar dokumentu vadības sistēmu (DVS) LIETVARIS nodrošinot vidi uzņēmumu digitālai transformācijai un digitalizācijas iespēju izmantošanai uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanā. Būtiskāko priekšrocību uzskaitījums ir zemāk minēto moduļu funkcionalitātē. Īsumā tos pārskaitot:

 1. Ar grāmatvedības sistēmu integrēts budžeta plānošanas modulis operatīvai datu analīzei nepieciešamajā griezumā.
 2. Ar algu aprēķinu integrēts personāla uzskaites modulis uzņēmuma darbinieku personas lietu elektroniskai pārvaldībai. Darbinieku novērtēšanas funkcionalitāte.
 3. Darbinieku pašapkalpošanās portāls visu uzņēmuma darbinieku vajadzībām personas lietas apskatei un darbinieku iesniegumu elektroniskai sagatavošanai, pieejamo ikgadējā un papildatvaļinājuma dienu aprēķins, padoto darbinieku personas lietas, atbildībā esošo pamatlīdzekļu, krājumu un inventāra pārvaldībai.
 4. Ar grāmatvedības sistēmu integrēts ēdināšanas modulis.
 5. Ar grāmatvedības sistēmu integrēts komunālo pakalpojumu modulis. Sistēmā integrēti ePakalpojumi.lv rēķinu datu pieejai klientiem un skaitītāju rādījumu iesniegšanai.
 6. Ar algu aprēķina sistēmu integrēts darba laika uzskaites modulis.
 7. Integrācija ar valsts nozīmes reģistriem un informācijas sistēmām: uzņēmumu reģistru, VID EDS, komercbankām, SIA “SOLLO LV” un VAS “Latvijas Pasts”.
 8. Ikgadējā un papildatvaļinājuma automātiskais aprēķins. Atvaļinājumu uzkrājumu aprēķins un grāmatošana.
 9. RVS GVEDIS integrācija ar DVS LIETVARIS elektroniskā grāmatvedības pamatojumu dokumentu apritē un glabāšanā, uzglabāšanas un arhivēšanas noteikumu pārvaldībā.
 10. Resursu vadības sistēmā integrēts e-rēķinu (XML) formāts un datu apmaiņa pa e‑adreses kanālu.
 11. Neierobežots resursu vadības sistēmas GVEDIS un tās moduļu lietotāju – uzņēmuma darbinieku skaits.

Resursu vadības sistēmas (RVS) moduļi un funkcionalitāte komercuzņēmumiem

Personāla uzskaite

Lasīt aprakstu

Darbinieku pašapkalpošanās

Lasīt aprakstu

Darbinieku novērtēšana

Lasīt aprakstu

Algu aprēķins

Lasīt aprakstu

Budžeta plānošana

Lasīt aprakstu

Grāmatvedība

Lasīt aprakstu

Komunālie pakalpojumi

Lasīt aprakstu

Darba laika uzskaite

Lasīt aprakstu

Darbinieku pašapkalpošanās

Lasīt aprakstu

Ēdināšana

Lasīt aprakstu

Banku tiešsaistes risinājumi

Lasīt aprakstu

Licencēšanas politika un mākoņskaitļošana

Lasīt aprakstu

Kontaktinformācija

Resursu vadības sistēmas GVEDIS ieviešanas projektu vadītāja Alla Seļakova

e-pasts: Alla.Selakova@zzdats.lv

tālrunis: 25774408