AVIS

AVIS (Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma) ir vienota atvieglojumu pārvaldības platforma valsts un pašvaldību, bet nākotnē arī komersantu piešķirtajiem un/vai administrējamajiem atvieglojumiem. Tā nodrošina atvieglojumu definēšanas un uzskaitīšanas funkcionalitāti.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

Platformai ir nosacīti 3 moduļi – Atvieglojuma definēšanas un uzskaites modulis, darījumu apstrādes modulis, kas darījuma brīdī apstrādā transakciju un piemēro atvieglojumu, kā arī datu noliktava, kas glabā vēsturiskos darījumu datus, ko iespējams apskatīt arī e-pakalpojumā Latvija.lv.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

Atvieglojuma saņēmējiem būs iespēja izmantot atvieglojumus bez sociālo statusu apliecinošu izziņu, apliecību utml. dokumentu uzrādīšanas, kas personām var būt diskriminējoši, apgrūtinoši un laikietilpīgi. Atvieglojumu saņemšanas brīdī personas tiks identificētas ar identifikācijas līdzekli, līdz ar to personai tiks nodrošināts augstāks privātums par tai piemērotajiem speciālajiem atvieglojumiem (trūcīgā, bezdarba, invaliditāte utt.).

Atvieglojuma saņēmējiem tiks nodrošināta iespēja portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumus -“Man pieejamie atvieglojumi un to izmantošanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglojumi” redzēt tiem pienākošos atvieglojumus un kontrolēt, vai tirgotājs ir korekti uzskaitījis viņam sniegtos pakalpojumus un preces, tā samazinot tirgotāja krāpniecības risku.

Atvieglojuma devējam tiks nodrošināta iespēja publicēt atvieglojumu piešķiršanas norādījumus, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru tirgotāju, kā arī iespēja kontrolēt tirgotāja darbību un piešķirto atvieglojumu izmantošanu. Tādā veidā tiks samazināts krāpniecisku darījumu apjoms un norēķins par tiem, būtiski ekonomējot valsts un pašvaldību līdzekļus.

Tirgotājiem, kuri sniedz pakalpojumus ar atvieglojumiem, tiks nodrošināts koplietošanas risinājums datu apmaiņai, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru atvieglojumu devēju, kā arī darījuma brīdī pārliecināties par atvieglojumu piešķiršanas norādījumu spēkā esamību, tā nodrošinot datu integritāti un samazinot atvieglojuma saņēmēja krāpniecības risku.

Valsts pārvaldē tiks nodrošināta iespēja veikt analīzi par valsts un pašvaldību politikas īstenošanu, kā arī – vērtējot precīzus datus, stratēģiski plānot valsts un pašvaldību līdzekļus.

AVIS ir arī sasaiste ar valsts reģistriem: DAGR, kur tiek izmantoti tādi reģistri, kā: PMLP, SOPA (trūcīgo un maznodrošināto personu reģistrs), IZM, SIF, VZD, VSAA, VBTAI, VDEĀVK

 

AVIS produktīvā darbībā ieviests Rīgas pašvaldībā nodrošinot Ēdināšanas pakalpojuma administrēšanu maznodrošinātām un trūcīgām personām.