IWiRoM

IWiRoM ir jauna tipa intelektiska informācijas sistēma ar pielāgotu ERP integrāciju ziemas ceļu uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai.

Sistēma nodrošina darbu administrēšanu, tai skaitā, darba uzdošanu ceļu uzturētājam, ziemas ceļu uzturēšanas darba un apsekošanas žurnālu digitalizāciju. Tā sniedz informāciju par nepieciešamajiem ceļu uzturēšanas darbiem, attēlojot rekomendācijas pašvaldības ceļu kartē.

IWiRoM novērš ceļu uzturētāju potenciālu krāpšanos, un ļauj pašvaldības darbiniekiem apsekot ceļus neatrodoties fiziski uz vietas. Lietotājprogrammas digitālajā kartē var apskatīt aktuālo informāciju par ceļu stāvokli, kā arī rekomendācijas pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem par nepieciešamajām ceļu uzturēšanas aktivitātēm.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

Sistēma sastāv no 2 moduļiem Iwirom un ERP, kur Iwirom modulī iespējams redzēt visus pašvaldības definētos ceļus, to ceļa stāvokli, kā arī iespējams aplūkot rekomendācijas.

ERP modulī iespējams uzdot ceļu uzturēšanas darbus ceļu uzturētājam, kur ceļu uzturētājs atskaitās par paveikto darbu. Šajā modulī pašvaldības darbiniekiem ir pieejams apsekošanas žurnāls, kurā iespējams ievadīt apsekošanas rezultātus, kā arī iespējams ģenerēt apsekošanas un darba žurnālus izrakstus.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

  • Centralizēta un decentralizēta budžeta plānošana;
  • Ziemas ceļu uzturēšanas darba un apsekošanas žurnālu digitalizāciju;
  • Ceļu karti un rekomendāciju attēlošanu tajā;
  • Zināšanu apmaiņu starp pašvaldībām un ceļu uzturētājiem;
  • Vairāku datu avotu apvienošanu, lai noteiktu aktuālo ceļu stāvokli;
  • Mākslīgo intelektu, kas nosaka aktuālo ceļu stāvokli.