PERS

Lietojumprogramma nodrošina iespēju pašvaldības darbiniekam veikt fiziskās personas dzīvesvietas deklarēšanu un anulēšanu, izziņu automātisku ģenerēšanu un izdrukāšanu, un dažādu ar pašvaldības iedzīvotājiem saistītu statistikas atskaišu veidošanu, drukāšanu un eksportēšanu.

Darbiniekam ir iespēja strādāt ar programmu tieši klienta pieņemšanas laikā, nodrošinot operatīvu klienta informācijas iegūšanu un apstrādi. Sasaistē ar Iedzīvotāju reģistru ir iespējams aktualizēt fizisko personu datus pašvaldības datu bāzē.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

PERS ir vienīgā lietojumprogramma, ar kuras palīdzību ir iespējams aktualizēt visus personas datus ar datiem no Iedzīvotāju reģistra. PERS personu datu bāzi izmanto pārējās VPS lietojumprogrammas, kurās notiek darbības ar fizisko personu datiem un deklarēto dzīvesvietu. Datu saraksti, kurus ir iespējams iegūt no PERS, var kalpot pašvaldības rīcības un finanšu plānošanai.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

  •  Personas datu meklēšanu pēc personas koda, vārda vai uzvārda un pārņemšanu no Iedzīvotāju reģistra, ja personas dati nav pašvaldības datu bāzē. Datu apjomu, kuru var redzēt darbinieks, var regulēt ar datu piekļuves tiesībām.
  • Personas dzīvesvietas deklarācijas ievadi, labošanu un anulēšanu.
  • Personas dzīvesvietas deklarācijas iesnieguma ģenerēšanu un izdrukāšanu.
  • Dažādu izziņu ģenerēšanu un izdrukāšanu, no kurām būtiskākās ir dzīvesvietas deklarēšanas izziņa, dzīvesvietas izziņa, izziņa par pēdējo dzīvesvietu, arhīva izziņa u.c..
  • Dažādu ar pašvaldībā deklarētajām personām saistītu sarakstu izveidošanu, drukāšanu un eksportēšanu. No tiem būtiskākie ir personu saraksts, deklarāciju saraksts, daudzbērnu ģimeņu saraksts, personu deklarācijas no latvija.lv u.c.. Manuāli sastādāmi un maināmi filtri dod iespēju veidot sarakstus dažādos datu griezumos.
  • Statistikas pārskatus par reģistrētajām un anulētajām personu dzīvesvietu deklarācijām.

Pamata mērķa auditorija lietojumprogrammas izmantošanai ir iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas speciālisti un dzimtsarakstu nodaļu darbinieki. Tie ir darbinieki, kuriem ir jāveic personu datu aktualizēšana personu datu bāzē un Iedzīvotāju reģistrā. Papildus PERS lietojumprogramma ir iesakāma pašvaldību darbiniekiem, kuru darba pienākumi paredz gatavot dažādus sarakstus par pašvaldībā deklarētajām personām. Pašvaldības mēdz piešķirt tiesības izmantot PERS lietojumprogrammu arī pašvaldības policijas darbiniekiem, lietvedības speciālistiem, sekretāriem, klientu apkalpošanas speciālistiem, tomēr, ja ir nepieciešams tikai aplūkot personu datus, kā laba alternatīvas ir lietojumprogramma JUPIS, kura ir pieejama interneta pārlūkprogrammā visvaris.lv.