NOMA

Lietojumprogramma NOMA paredzēta pašvaldības nekustamo īpašumu objektu (zemes un ēku) administrēšanai, nomas līgumu reģistrācijai un uzskaitei. Programmā ir iespējams veikt nomas maksas aprēķinu, sagatavot rēķinus un nosūtīt tos uz e-pastu vai e-adrese.

Programma nodrošina nomas objektu uzskaiti, nomnieku uzskaiti, nomas līgumu uzskaiti, nomas maksas aprēķina veikšanu, rēķinu sagatavošanu un nosūtīšanu uz e-pastu vai e-adresi, maksājumu reģistrēšanu, dažādu atskaišu un pārskatu sagatavošanu.

Risinājumu var izmantot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti un nodokļu administratori, grāmatveži un kasieri. Lietojot NOMA programmu pašvaldībai ir iespēja pārvaldīt savus nomas objektus un līgumus, veikt uzskaiti par nomas līgumu konta stāvokļiem un salīdzināt tos ar grāmatvedību.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

  • Programmai var piekļūt caur tīmekli, kas ļauj strādāt ar programmu no jebkuras vietas.
  • Programmas iestatījumi ir konfigurējami atbilstoši pašvaldības vajadzībām, tādā veidā nodrošinot pietiekamu elastīgumu datu reģistrācijā un aprēķinu veikšanā.
  • Iedzīvotāju ērtībām ir iespējams nodrošināt nomas e-pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv, kur var aplūkot datus par brīvajiem nomas objektiem un nomā esošajiem objektiem, pieteikties objekta nomai, kā arī apskatīties savu līgumu datus un samaksāt par nomas rēķiniem.

Programmā ir iestrādāts LIZ modulis, kas paredzēts darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi izvērtēšanai. Modulis nav tiešā veidā saistīts ar nomas līgumu datiem. LIZ moduļa izmantošanai lietotājam jāpieprasa atbilstošas tiesības.

Programmā nodrošināta datu iegūšana no valsts nozīmes reģistriem:

  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrs;
  • Adrešu reģistrs;
  • Iedzīvotāju reģistrs;
  • Uzņēmumu reģistrs.

Programma ir integrēta Vienotajā pašvaldības sistēmā, kas ļauj apmainīties datiem ar citām VPS lietojumprogrammām un moduļiem, kā piemēram, NINO, GVEDIS, Saistību samaksas modulis, Banku modulis.