NINO

Sistēma paredzēta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai. Informācijas uzskaite, aktualizācija un vēsturiskās informācijas saglabāšana par NĪN objektiem, fiziskajām un juridiskajām personām – NĪN maksātājiem, kā arī citām ar nekustamo īpašumu saistītām personām.

Lietojumprogramma tiešsaistē vai ar citu programmu starpniecību izmanto šādu ārēju valsts reģistru un valsts informāciju sistēmu datus:

 • Valsts zemes dienesta Adrešu reģistrs;
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs;
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs;
 • Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata;
 • Valsts ieņēmumu dienesta juridisko personu struktūrvienību reģistrs;
 • Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēma u.c.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

NĪN administrēšana – NĪN aprēķins, NĪN par ēkām un būvēm uzskaite, NĪN par zemēm uzskaite, NĪN atvieglojumu uzskaite, maksāšanas paziņojumu sagatavošana, maksājumu identificēšana un reģistrēšana, atgādinājumu par kārtējo maksājumu tuvošanos izsūtīšana, atgādinājumu par nenomaksātu parādu izsūtīšana, NĪN pārrēķins, parādu dzēšana, parādu pārcelšana, pārmaksu dzēšana, pārmaksu pārcelšana, soda sankciju aprēķins un atcelšana, NĪN samaksas termiņu pagarināšana, sadalīšana termiņos vai atlikšana, personīgo kontu stāvokļu aktualizācija.

Parādu piedziņas procesa pārvaldība – parādu piedziņas lietu veidošana, parādu piedziņas procesa dokumentu sagatavošana (brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi, lēmums-izpildrīkojums, vēstule par izpildes dokumenta iesniegšanu zvērinātam tiesu izpildītājam, u.c.). Efektīva NĪN maksātāja izvērtēšana, izmantojot valsts reģistrus un valsts informācijas sistēmas.

Dokumentu uzskaite -maksāšanas paziņojumi, atgādinājumi, brīdinājumi, NĪN pārskati, īpašuma tiesību dokumenti, lēmumi par zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nodokļa maksātāju iesniegumi un atbildes, izziņas par NĪN parāda neesamību.

Lietojumprogrammā esošās informācijas meklēšana pēc dažādiem parametriem, sarakstu veidošana, drukāšana un eksportēšana.

Nekustamo īpašumu fizisko objektu meklēšana un attēlošana kartē, darbības ar kadastra karti.

Nodokļa prognozes sagatavošana.

NINO cieši saistīta ar vairākām ZZ Dats izstrādātām lietojumprogrammām:

 • personu dzīvesvietas uzskaiti (PERS);
 • sociālās sfēras procesu pārvaldība (SOPA);
 • nekustamo īpašumu nomas objektu administrēšana (NOMA);
 • nekustamo īpašumu uzskaite un pārlūkošana (NEKIP);
 • brīvo dzīvokļu uzskaite un izīrēšana (BRIDZIS);
 • dokumentu vadība (LIETVARIS) u.c.