GVEDIS

GVEDIS ir informācijas sistēma resursu vadībai un grāmatvedības uzskaitei. Sistēma nodrošina pilnu grāmatvedības ciklu, sākot ar pirmdokumentu ievadi un beidzot ar pārskatu sagatavošanu.

Tā ir specializēta gan valsts un pašvaldību iestāžu uzskaites principiem, gan komercuzņēmumiem. Vairāk kā 2000 lietotāju ikdienā strādā ar RVS GVEDIS.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

Datu klasifikācija – vienota un centralizēta datu klasifikatoru uzturēšana – kontu plāns, ieņēmumu/izdevumu kodi, VFK, ISK, uzskaites dimensijas, projekti, finansējuma avoti, struktūrvienības, uzņēmumu saraksti.
Naudas līdzekļu uzskaite – skaidras un bezskaidras naudas darījumu uzskaite, integrācija ar karšu maksājumu termināli. Tiešsaistes maksājumu apstrāde ar Latvijas komercbankām, Valsts kasi un Latvijas pastu. Automatizēta darījumu informācijas apmaiņa ar sistēmām NINO, NOMA, SOPA. Operatīva budžeta, ieņēmumu un izdevumu kontrole.
Krājumu uzskaite – materiālo vērtību uzskaite atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā pēc FIFO metodes. Dažāda veida pārskati par materiālu kustību un atlikumiem.
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite – pilnvērtīga ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite pēc darījuma veidiem, piemēram, iegāde, izslēgšana, iekšējā kustība utt. Daudzveidīgas datu atlases iespējas un vienkārša ilgtermiņa ieguldījumu datu izmantošana gada pārskatu veidošanā. Automatizēts rīks grāmatvedības datu salīdzināšanai ar Valsts zemes dienesta datiem.
Debitoru – kreditoru uzskaite – uz Iedzīvotāju reģistra un komercreģistriem balstīta vienota debitoru un kreditoru uzskaite.
Līgumu uzskaite
Personāla uzskaite un algu aprēķins – personāla datu – darba attiecību, rīkojumu, atvaļinājumu, slimības lapu un izglītības datu uzskaite.
Integrācija ar informācijas sistēmām – operatīvai un precīzai datu apstrādei izveidotas integrācijas ar valsts nozīmes reģistriem un citām informācijas sistēmām.
Datu atjaunošana un apmaiņa:

 • ar valsts reģistriem, piemēram, Uzņēmumu reģistra un Iedzīvotāju reģistra;
 • Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammām NINO, NOMA, SOPA, LIETVARIS.
 • tiešsaistes apmaiņa ar Latvijas komercbankām, Valsts kasi un Latvijas Pastu.

Pārskatu veidošana un konsolidācijas iespējas – plašas datu atlases un pārskatu veidošanas iespējas.
Sistēma nodrošina ērtu budžeta plānošanu, konsolidāciju, atskaišu sagatavošanu un budžeta izpildes kontroli, kas ievērojami atvieglo iestāžu vadības un grāmatvedības speciālistu darbu.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

Budžeta plānošana un kontrole.
Budžeta ievadi un kontroli iespējams deleģēt pakļautībā esošās iestādes atbildīgajiem darbiniekiem, piemēram, skolas vadībai, kas būtiski samazina budžeta plānošanas nodaļas darba apjomu. Pakļautībā esošo iestāžu vadītāju piekļuves iespējas budžeta plānošanas modulim ļauj ikdienā sekot iestāžu izdevumiem un atšifrēt tos pēc notikušajiem darījumiem.
Galvenās funkcijas:

 • Centralizēta un decentralizēta budžeta plānošana;
 • Tāmju un to paskaidrojumu rakstu ievade, saskaņošana un apstiprināšana;
 • Budžeta un tāmju grozījumi;
 • Plašas tāmju un budžeta atskaišu veidošanas iespējas;
 • Datu atlases un grupēšanas iespējas pēc budžeta veida, iestādes, finansējuma avota un citām budžeta plānošanas dimensijām;
 • Budžeta konsolidēšana.

Integrācija ar Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammām. Lai nodrošinātu pilnīgi precīzu un automātisku saistību uzskaiti un automatizētus pašvaldības funkciju nodrošinājuma procesus, vairākas Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammas ir integrētas ar RVS GVEDIS:

 • Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma SOPA;
 • Nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogramma NOMA;
 • Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogramma NINO;
 • Dokumentu vadības lietojumprogramma LIETVARIS.

Sistēmā ir integrēts ēdināšanas modulis.
Modulis nodrošina iespēju veikt ēdienkaršu plānošanu un uzturvērtību kontroli, kā arī integrāciju ar RVS GVEDIS esošo pārtikas produktu noliktavu. Pārtikas produktu noliktava nodrošina vienkāršu un ērtu produktu uzskaiti, un produktu esamības apskati, kā arī kontroli noliktavā uz noteiktu datumu. Produktu apgrozījuma kontrole kā kilogramos, tā arī produktu iepakojumu vienībās. Atbilstošo datu apstrādi iespējams uzticēt atbildīgajām personām, tādējādi atvieglojot grāmatvedības darbu.
Banku tiešsaistes risinājumi
Datu apmaiņas tiešsaistes risinājums ar komercbankām, Valsts kasi un Latvijas Pastu nodrošina kontu izrakstu saņemšanu un apstrādi resursu vadības sistēmā GVEDIS.
E-pakalpojumi
Pašvaldības iedzīvotājiem var piedāvāt ērtāku norēķinu veidu – rēķinu apmaksai izmantot www.epakalpojumi.lv portālu. Portāls sniedz iespēju apskatīt un apmaksāt pašvaldības piestādītos rēķinus, izmantojot kādu no sekojošām internetbankām: Swedbank, SEB, Luminor, PNB Banka, Industra bank vai Citadele.
Licencēšanas politika
Neierobežots:

 • moduļu skaits;
 • sistēmas lietotāju skaits;
 • sistēmā apstrādājamo datu apjoms.

Skaitītāju rādījumu iesniegšana
Pašvaldības, rūpējoties par savu klientu apmierinātību un darba procesu uzlabošanu, iedzīvotājiem var piedāvāt ūdens skaitītāju rādījumus iesniegt elektroniski. Elektroniskais pakalpojums “Skaitītāju rādījumu iesniegšana” nodrošina iespēju iedzīvotājiem bez maksas tiešsaistē iesniegt skaitītāju rādījumus www.epakalpojumi.lv portālā. Pēc iesniegšanas rādījumi automātiski ir pieejami namu apsaimniekotājiem RVS GVEDIS.