LIETVARIS

Dokumentu vadības sistēma (DVS) LIETVARIS ir viena no Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) lietojumprogrammām – pašvaldību darbam pielāgota lietvedības sistēma.

Lietojumprogrammai ir cieša integrācija ar NINO, SOPA, NOMA, G-VEDIS, KADRI u.c. VPS programmām. Vienota, automātiska VPS dokumentu reģistrācija.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

  • Iespēja saņemt dokumentus un pārņemt dokumentu datus no Dokumentu integrācijas vides (DIV).
  • Saņemto e-pasta sūtījumu reģistrēšana lietvedībā kontaktu un dokumentu veidā.
  • Uzdevumu izpildes kontrole. Katram lietotājam ir redzams viņa uzdevumu saraksts – jauno, izskatīto, izpildīto un nokavēto.
  • Pašvaldības vajadzībām pielāgotas darba plūsmas.
  • Nosūtāmo un iekšējo dokumentu datņu sagatavju ģenerēšana.
  • Vairāku nesaistītu dokumentu vienlaicīga parakstīšana (multiparakstīšana).
  • Saistīto dokumentu savietošana sarakstē.
  • Kontaktu modulis (CRM sistēma – klientu attiecību pārvaldības risinājums).

Lietojumprogrammai ir integrācija ar elektronisko parakstu. Elektroniski parakstītu dokumentu uzglabāšana līdz nodošanai arhīvam vai iznīcināšanai, elektroniski parakstīto dokumentu sagatavošana arhivēšanai.