BRIDZIS

Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma BRIDZIS ir darbvirsmas sistēma dzīvokļu jautājumu risināšanas procesa datorizētam atbalstam pašvaldībā.

Sistēmu BRIDZIS savā darbā izmanto gandrīz 30 pašvaldības, t.sk. Rīgas pilsētas pašvaldība.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

  • vest palīdzības reģistru, t.i. reģistrēt dzīvokļu jautājumu risināšanas lūdzēju iesniegumus un uzturēt palīdzības sniegšanas rindas;
  • uzturēt aktuālā stāvoklī brīvo platību sarakstu, lai šīs platības piedāvātu rindā esošajām personām;
  • reģistrēt pašvaldības noslēgtos īres līgumus un kontrolēt to aktualitāti.

Sistēmā ir izgūstami šādi dati:

  • NĪVK IS un VARIS dati par dzīvojamām mājām un tajās esošajiem dzīvokļiem;
  • personu pamatdati no Iedzīvotāju reģistra;
  • dati par personas pensiju no VSAA;
  • dati par personas invaliditāti no VDEĀK;
  • dati par personas esošajiem un bijušajiem īpašumiem no VVDZ;
  • dati par personas sociālo statusu un saņemtajiem pabalstiem no VPS sistēmas SOPA.

Aktuālo datu izgūšana no pirmavota sistēmām ļauj ekonomēt laiku šo datu atkārtotai ievadei, ļauj pilnvērtīgi izvērtēt personas tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanai, kā arī līdz minimumam samazina datu ievades kļūdu risku.
Visi BRIDZIS dati ir savstarpēji saistīti un netiek dublēti, kas ļauj ērtā un pārskatāmā veidā personai, kas vēlas īrēt dzīvokli, piemeklēt piemērotu pašvaldības brīvo dzīvokli un reģistrēt noslēgto īres līgumu. Šāda universāla pieeja ļauj visiem dzīvokļu jautājumu risināšanas procesā iesaistītajiem pašvaldības speciālistiem strādāt ar vienu sistēmu un vienotiem datiem, lieki netērējot laiku datu pārbaudēm citās sistēmās un samazinot papīra dokumentu plūsmu pašvaldībā, kā arī mazinot administratīvo slogu pašvaldības iedzīvotājiem.