PPR

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas atbalsta modulis (PPR) ir tīmekļa lietojumprogramma, kas nodrošina iespēju optimālā veidā veikt pirmpirkuma tiesību izvērtēšanu un operatīvi pieņemt lēmumus par darījumā iesaistīto nekustamo īpašumu nepieciešamību pašvaldībai.

Risinājums izmantojams tiem pašvaldības darbiniekiem, kas nodarbojas ar pirmpirkuma tiesību izvērtēšanu. Šobrīd risinājumu izmanto Rīgas pilsētas pašvaldībā, taču tas salīdzinoši vienkārši ir pielāgojams izmantošanai jebkurā citā pašvaldībā.

Lēmuma pieņemšanas procesa atbalstam PPR modulis ļauj veikt šādas darbības:

  • reģistrēt iedzīvotāju iesniegumus par pirkuma līguma pieņemšanu pirmpirkuma tiesību izskatīšanai;
  • sagatavot izziņas par nekustamā īpašuma pirkuma līguma pieņemšanu;
  • pēc gala lēmuma pieņemšanas sagatavot izziņas par atteikumu (vai nepieciešamību) izmantot pirmpirkuma tiesības un informēt par pieņemto lēmumu pircējus un pārdevējus.

Sistēmā ir izgūstami ārēju sistēmu NĪVK IS, VARIS un VVDZ dati par nekustamajiem īpašumiem un to sastāvā esošajiem objektiem, kas ļauj ekonomēt laiku šo datu atkārtotai ievadei, atteikties no dokumentu manuālas sagatavošanas, ģenerējot tos automātiski no sistēmas datiem. Visus minētos procesa gaitas dokumentus iespējams reģistrēt lietvedības sistēmā LIETVARIS vai izgūt no sistēmas LIETVARIS, dokumentu saskaņošanu un parakstīšanu veicot pēc nepieciešamības papīra veidā vai elektroniski. Par sistēmā reģistrētajiem pirmpirkuma procesiem un to rezultātiem iegūstami dažāda veida pārskati. Nepieciešamības gadījumā pirmpirkuma tiesību dati nākotnē ir izmantojami arī NEKIP PNIP modulī.