LIZ

ZZ Dats sadarbībā ar VRAA ir izstrādājis moduli darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai (LIZ modulis), kurš paredz lauksaimniecības zemes pircēja datu pārbaudi dažādos valsts reģistros un informācijas sistēmās.

Moduļa funkcionalitāte izstrādāta pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta pirmās daļas nosacījumiem.

Modulis ļauj vienuviet pārbaudīt lauksaimniecības zemes pircēja datus vairākos valsts nozīmes reģistros un informācijas sistēmās, lai izskatītu iesniegumu un pieņemtu lēmumu par darījuma ar lauksaimniecības zemi atbilstību likumam “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Moduli izmanto pašvaldības zemes komisijas dalībnieki, kas izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi, vai komisijas darbību atbalstošie darbinieki.

LIZ modulī ir realizēta funkcionalitāte, kurā iespējams:

  • reģistrēt iesniegumu par darījuma izskatīšanu;
  • veikt pārbaudes 6 valsts nozīmes reģistros vai informācijas sistēmās;
  • ģenerēt izziņas (lēmuma) sagatavi;
  • augšupielādēt pie iesnieguma dažādus dokumentus.

Modulis ir integrēts Vienotās pašvaldības sistēmas lietojumprogrammā NOMA, kurai var piekļūt caur Internet tīmekli no jebkuras vietas. Atsevišķas tiesības darbam ar moduli nodrošina iespēju izmantot LIZ moduli neatkarīgi no NOMA programmas.

LIZ modulis nodrošina nepieciešamo datu iegūšanu no sekojošiem valsts reģistriem:

  • Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata;
  • Iedzīvotāju reģistrs;
  • Uzņēmumu reģistrs;
  • Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma;
  • Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma NINO;
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma.

LIZ modulis darbojas NOMA lietojumprogrammas ietvaros, bet pieeja modulim tiek nodrošināta ar atsevišķām tiesībām.