Video pamācība VPS tiesību pieprasījumu aizpildei

Elektroniskās tiesību pieprasīšanas aktualitāte un nepieciešamība, tās organizācija.

Nepieciešamais elektroniskās tiesību pieprasīšanas procesa darbības nodrošināšanai.

Jauna lietotāja veidošana kopā ar pirmajām lietotāja tiesībām uz vienu lietojumprogrammu. Tiesību pieprasīšana citam darbiniekam. PERS tiesību pieprasīšana kā paraugs.

Tiesību pieprasījuma saskaņošana un apstiprināšana, tiesību piešķiršana kā rezultāts.

Jaunā darbinieka pirmreizējā autorizēšanās visvaris.lv.

Elektroniska tiesību pieprasīšana sev. Gadījums, kad jāpieprasa tiesību loma un saistītie objekti. LIETVARIS tiesību pieprasīšana kā paraugs.

Tiesību pieprasījuma noraidīšana.

Noraidīta tiesību pieprasījuma kopēšana un atkārtota iesniegšana.

Lietotāja vai lietojumprogrammu tiesību bloķēšana darba tiesisko attiecību izmaiņu gadījumā.

Lietotāja tiesību pieteikuma iesniegšana DVS LIETVARIS

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.