Datu apmaiņa

Vienotā pašvaldību sistēma pašvaldībai nodrošina datu apmaiņu ar šādām informācijas sistēmām un iestādēm, ja pašvaldībai ir līgums ar attiecīgās informācijas sistēmas turētāju vai iestādi vai datu apmaiņa noteikta normatīvajā aktā.

 • Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēma un Valsts adrešu reģistrs
 • Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs un civilstāvokļu aktu reģistrs;
 • Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma un Kontu reģistrs;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • Ceļu satiksmes drošības direkcija;
 • Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma;
 • Lauku atbalsta dienests;
 • Iekšlietu ministrijas Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma;
 • Labklājības ministrijas Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma;
 • Juridiskās palīdzības administrācija
 • Centrālā statistikas pārvalde
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēma
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra
 • Valsts kase
 • Valsts policija
 • Valsts probācijas dienests
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra e-adrese
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
 • Uzturlīdzekļu garantijas fonds
 • Uzņēmumu reģistrs
 • Būvniecības valsts kontroles biroja Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma
 • Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības informācijas sistēma
 • Komercbanku Luminor bank AS Latvijas filiāle, Swedbank AS, Citadele banka AS, SEB banka AS, norēķinu sistēmas
 • SIA “SOLLO LV” rēķinu apmaksas sistēma Maxima, TOP un Narvesen tirdzniecības vietās
 • VAS Latvijas Pasts rēķinu apmaksas sistēma Latvijas Pasta nodaļās