Datu apmaiņa

ZZ Dats Vienotā pašvaldību sistēmā nodrošina datu apmaiņu ar šādiem reģistriem un iestādēm, ja pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar attiecīgā reģistra turētāju vai iestādi.

Valsts zemes dienests;
Kadastra un Adrešu reģistrs;
Zemesgrāmata;
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
Iedzīvotāju reģistrs un civilstāvokļu aktu reģistrs;
Valsts ieņēmumu dienests;
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
Ceļu satiksmes drošības direkcija;
Nodarbinātības valsts aģentūra;
Uzturlīdzekļu garantijas fonds;
Uzņēmumu reģistrs;
Lauku atbalsta dienests;
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma;
Juridiskās palīdzības administrācija;
Centrālā statistikas pārvalde;
Valsts izglītības informācijas sistēma;
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra;
Komercbankas un Valsts kase.