KAVIS

Klientu attiecību vadības lietojumprogramma KAVIS ļauj pašvaldībai nodrošināt trīs būtiskas lietas – zināt un apzināt klientus, turēt solījumus un saglabāt pašvaldībā informāciju par klientiem.

KAVIS lietojumprogramma ir aplikācija, kas tiek uzstādīta uz pašvaldības darbinieku darba datoriem. Lietojumprogramma nodrošina iedzīvotāju un uzņēmēju iesniegumu un korespondences apstrādi, izsekošanu un kontroli. Lietotājs saņem pilnīgu elektronisko dokumentu apstrādes ciklu – dokumentu sagatavošana, virzīšana, saskaņošana, elektroniska parakstīšana, izsūtīšana izmantojot e-pastu un e-adreses, kā arī elektronisko dokumentu kopiju sagatavošana.

Lietojumprogramma nodrošina e-pakalpojumu uzturēšanu un apstrādi:

  • Koku ciršanas atļauju saskaņošana;
  • Izkārtņu / Reklāmu saskaņošana;
  • Izziņa par zemes gabala izmantošanu sagatavošana;
  • Infrastruktūras nodevas apstrāde;
  • Būvnodevas apstrāde;
  • Sabiedrības līdzdalības apstrāde.

Viens no KAVIS moduļiem ir Universālā darba vieta UDV, nodrošinot pašvaldību darbiniekiem attālinātā darba iespējas. Šajā modulī papildus KAVIS funkcijām iespējams veikt topogrāfiskās informācijas pieprasījumu apstrādi; transporta būvju aizsardzības informācijas sistēmas uzturēšanu; reģistrāciju pirmsskolas iestādē; bērnu uzraudzības līdzfinansējuma apstrāde; brīvpusdienas – pakalpojums nodrošina uzskaiti par skolēnu ēdināšanai izlietotajiem līdzekļiem.