KANIS

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites modulis (KANIS) ir tīmekļa lietojumprogramma, kas nodrošina iespēju ērtā veidā veikt pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (asenizatoru) reģistrāciju un uzskaiti, kā arī nodrošināt iedzīvotāju deklarēto un asenizatoru iesniegto datu savstarpējās atbilstības kontroli un uzraudzību.

Sistēmā ir izgūstami ārēju sistēmu NĪVK IS un VARIS dati par nekustamajiem īpašumiem un to sastāvā esošajiem objektiem, to īpašniekiem un apsaimniekotājiem, kas ļauj ekonomēt laiku šo datu atkārtotai ievadei, kā arī līdz minimumam samazina datu ievades kļūdu risku, jo tiek izmantoti dati no pirmavota sistēmām.

Risinājums izmantojams tiem pašvaldības darbiniekiem, kas nodarbojas ar kanalizācijas sistēmu pārraudzības procesiem. Šobrīd risinājumu izmanto Rīgas pilsētas pašvaldībā, taču tas salīdzinoši vienkārši ir pielāgojams izmantošanai jebkurā citā pašvaldībā.