VIRSIS

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma (VIRSIS) veidota ar mērķi uzkrāt valsts pārvaldes Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pārvaldībai un valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamo informāciju un nodrošināt ar to saistītos atbalsta procesus iestādē, resorā un valsts pārvaldē.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

Vienotais reģistrs – reģistrā tiek uzturēta aktuālā informācija par valsts un pašvaldību pārziņā esošajiem resursiem, pakalpojumiem, kā arī dzīves situāciju aprakstiem.

Pieteikumu vadības sistēma – pieteikumu par vienotā reģistra objektiem vadīšana sistēmā atbilstoši ITILv4 pieteikumu vadības standartiem.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

Vienota vide starpiestāžu un publisko valsts un pašvaldību iestāžu piedāvāto pakalpojumu reģistrēšanai.

VIRSIS nodrošina

  • Valsts IKT resursu reģistrēšanu (IKT resursu reģistrs)
  • Valsts IKT pakalpojumu reģistrēšanu (IKT pakalpojumu reģistrs)
  • Valsts būtisko IKT arhitektūras elementu BAE reģistrēšanu (BAE reģistrs)
  • Valsts IKT resursu, valsts IKT pakalpojumu (starpiestāžu IKT pakalpojumu) un valsts būtisko IKT arhitektūras elementu savstarpējās sasaistes reģistrēšanu.

Virsis ir arī sasaiste ar valsts reģistru DAGR (Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma).