ENŽ

Lietojumprogramma “Elektroniskais notikumu žurnāls” (turpmāk – lietojumprogramma ENŽ) ir paredzēta pašvaldības policijas notikumu elektroniskai uzskaitei un apstrādei.

Lietojumprogrammā ENŽ iespējams reģistrēt pašvaldības policijā saņemtos notikumus, pievienot tiem nepieciešamo informāciju un dokumentus, sagatavot nepieciešamās atskaites.

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

 • notikumu apstrāde pa statusiem;
 • patruļgrupu funkcionalitāte;
 • pašu definētie klasifikatori, atskaites;
 • pašvaldības policijai pielāgota saskarne;
 • integrācija ar pašvaldības mobilo lietotni;
 • tīmeklī balstīta lietojumprogramma, pieejama arī no mobilām iekārtām.

Izmantojot lietojumprogrammu ENŽ, klients iegūst pilnvērtīgu rīku visu pašvaldības policijā saņemto notikumu elektroniskai pārvaldībai no tā reģistrēšanas līdz noslēgšanai.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

 • notikumu ievade un apstrāde pa statusiem;
 • iespēja notikumiem pievienot dokumentus, fotofiksācijas;
 • personu un transportlīdzekļu pievienošana notikumam;
 • patruļgrupu funkcionalitāte – iespēja pieņemt patruļgrupai nodoto notikumu vai tiešsaistes režīmā reģistrēt notikumu, patrulējot pa pašvaldību;
 • iespēja norādīt, kurš darbinieks vai patruļgrupa atbildīgs par notikuma izpildi;
 • atskaišu iegūšana par notikumiem pēc jebkādiem pašu definētajiem atlases kritērijiem;
 • fizisko personu meklēšana Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā (ja ir piekļuves tiesības);
 • apmeklētāju žurnāls;
 • transportlīdzekļu meklēšana Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk – CSDD) Transportlīdzekļu reģistrā (ja ir noslēgts līgums ar CSDD);
 • iespēja piekļūt ENŽ gan no datora, gan mobilās ierīces, kurai ir pieslēgts internets;
 • iespēja saņemt notikumus no pašvaldības mobilās lietotnes.

Lietojumprogrammas ENŽ ir Vienotās pašvaldību sistēmas (turpmāk – VPS) sastāvdaļa, kas nodrošina datu – personu, lietotāju, darbinieku – vienotu ievadi, pārvaldību un atkārtotu izmantošanu, kas būtiski samazina datu ievades laiku.

Vadot notikumus par personām un adresēm, lietojumprogrammā automātiski tiek attēloti attiecīgās personas vai adreses saistītie notikumi, kas iepriekš tika ievadīti lietojumprogrammā.

Lietojumprogrammā ENŽ pieejams plašs klāsts daudzveidīgu datu atlases kritēriju, kas ļauj atlasīt datus pēc dažādiem, savā starpā kombinējamiem atlases kritērijiem, rezultātā iegūtie dati ir apskatāmi uz ekrāna un eksportējami MS Excel vai PDF.

Integrējot lietojumprogrammu ENŽ ar pašvaldības mobilo lietotni, arī mobilo lietotņu lietotāju pieteiktie notikumi tiek uzskaitīti vienuviet – lietojumprogrammā ENŽ – un tie nav papildus jāievada manuāli.

Lietojumprogrammai ENŽ ir sasaiste ar valsts reģistriem:

 • Fizisko personu reģistra informācijas sistēmu (PMLP);
 • Uzņēmumu reģistru;
 • CSDD Transportlīdzekļu reģistru;
 • Adrešu reģistru.

Lietojumprogrammai ENŽ ir integrēta ar citām VPS lietojumprogrammām:

 • lietotāju uzskaites lietojumprogrammu LIETO;
 • personu uzskaites lietojumprogrammu PERS;
 • personāla uzskaites lietojumprogrammu KADRI.