PNIP

Pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu pārvaldības modulis PNIP ir lietojumprogrammas NEKIP modulis, kas paredzēts pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu un to sastāvā esošo objektu (zemes vienību, būvju, telpu grupu) papildu datu fiksēšanai to pārvaldības funkcijas efektīvai nodrošināšanai.

Iespēja ērtā veidā fiksēt, aktualizēt, apstrādāt un atlasīt nekustamā īpašuma objektu datus, tādējādi nodrošinot integrētu nekustamo īpašumu pārvaldību dažādās pašvaldībai nozīmīgās jomās. Risinājums ir cieši integrēts ar NĪVK IS kadastra datiem, kurus iespējams papildināt ar citiem pašvaldības rīcībā esošiem datiem par nekustamā īpašuma objektiem dažādās jomās, tā sauktajās – PNIP dimensijās:

  • īpašumu apsaimniekošana;
  • pamatlīdzekļu uzskaite;
  • privatizācijas atsavināšanas process;
  • būvniecības process;
  • apsekošana u.c.

Risinājums ir piemērots tiem pašvaldības darbiniekiem, kuru tiešā kompetencē ir nekustamo īpašumu pārvaldība, kā arī tiem darbiniekiem, kuru funkcijas jebkādā veidā ir saistītas ar pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, t.sk. grāmatvežiem pamatlīdzekļu datu uzskaites procesa optimizācijai.

Moduļa galvenā priekšrocība ir iespēja pārlūkot NĪVK IS datus par konkrēto nekustamā īpašuma objektu un integrēt tos ar specifiskiem pašvaldības rīcībā esošiem datiem, t.sk. digitāliem dokumentiem.

Modulim ir sasaiste ar NĪVK IS un VARIS valsts reģistriem. Nākotnē plānots veikt sasaisti arī ar datiem no VVDZ.

PNIP ir NEKIP sistēmas modulis, tāpēc starp šiem risinājumiem ir savstarpēja sasaiste. Lai sistēma nodrošinātu savas funkcijas, tai ir sasaiste ar šādām VPS lietojumprogrammām:

  • PERS, INO.
  • Nākotnē plānotās sasaistes – BRIDZIS, NOMA, NINO, LIETVARIS, GVEDIS u.c.

Risinājums nodrošina iespēju uz NĪVK IS kadastra datu pamata veidot jebkuram kadastra objektam aprakstošas dimensijas, kurās tiek fiksēti dažāda veida notikumi (fakti). Fakti ļauj izsekot un sistematizēt nekustamā īpašuma un tā objektu dzīves ciklu. Katrs fakts ir pamatojams ar atbilstošu dokumentu un dokumenta datnēm (lēmumi, rīkojumi, korespondence, fotofiksācijas u.c.), tādējādi nodrošinot digitāla arhīva funkcionalitāti, kas ļauj jebkuram pašvaldības darbiniekam vienuviet atrast un ērti izmantot visus ar konkrēto nekustamo īpašumu saistītos dokumentus.