Pašvaldību darbinieku iespējas strādāt attālināti

Vēlamies atgādināt, ka daļa ZZ Dats izstrādāto lietojumprogrammu un to moduļi ir pieejami tīmeklī, kas pašvaldību darbiniekiem ļauj ērti organizēt darbu attālināti – no mājām.

Pieņemt svarīgus lēmumus attālināti iespējams ar elektronisko sēžu moduli. Modulis ļauj elektroniski organizēt sapulču un sēžu norises procesu, sākot no sēdē izskatāmo dokumentu iesniegšanas, līdz elektroniskajam balsojumam un pieņemtā lēmuma integrēšanai protokolā/lēmumā. Plašāka informācija par sēžu moduli.

Ja pašvaldībā ir slēgta klientu klātienes apkalpošana un iedzīvotāju iesniegumi tiek pieņemti tikai attālināti, kā arī pašvaldību darbinieku darbs notiek attālināti, tad dokumentu reģistrēšanu, rezolūciju deleģēšanu, atbilžu sagatavošanu, saskaņošanu, parakstīšanu un nosūtīšanu var nodrošināt, izmantojot dokumentu vadības sistēmu LIETVARIS. Tādējādi radot šajā krīzes situācijā arī pievienoto vērtību, samazinot papīra dokumentu apriti un saudzējot dabu.

Personāla procesus iespējams attālināti veikt lietojumprogrammās KADRI (darbinieku uzskaite, papildus datu uzskaite – pārcelšana amatos,  atvaļinājumi, darba nespēja, izglītība, rīkojumi, komandējumi) un MADIS (darba laika uzskaite).

ZZ Dats šobrīd aktīvi noris izstrāde pie iesniegumu un personāla rīkojumu elektroniskas skaņošanas. Plašāka informācija par lietojumprogrammu KADRI.

Arī lielu daļu grāmatvedības darba ir iespējams veikt attālināti resursu vadības sistēmā GVEDIS: gan aprēķināt un izmaksāt darbinieku atalgojumu, gan saņemt, iegrāmatot un apmaksāt piegādātāju rēķinus, gan izrakstīt un nosūtīt saņēmējiem maksas pakalpojumu rēķinus. Resursu vadības sistēma GVEDIS gan saņem, gan nosūta e-rēķinus xml formātā. Vairāk par RVS GVEDIS.  

ZZ Dats izstrādātie risinājumi Rīgas pilsētas pašvaldībai, ļauj tās darbiniekiem veikt darbu attālināti izmantojot universālās darba vides (UDV) tīmeklī esošos moduļus, piemēram, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sistēmu (KIS jeb LĪGUMI3), pirmpirkuma reģistru (PPR), zemesgrāmatu nostiprinājuma lūgumu elektronisku iesniegšanu (ZG NL), decentralizēto kanalizācijas sistēmu informācijas sistēmu (KANIS), klientu attiecību vadības sistēmu KAVIS. Šobrīd KAVIS noris aktīva izstrāde, lai nodrošinātu attālinātās strādāšanas iespējas dokumentu parakstīšanai.

Lai rūpētos par pašvaldības darbinieku un apmeklētāju veselību, valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā, pašvaldības daļu darba ērti var organizēt attālināti – izmantojot tīmeklī bāzētas lietojumprogrammas, klientiem iesakot izmantot elektroniskos pakalpojumus www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, saziņai izmantot e-pastu un tālruni.  

Citi raksti

Piesakies Ēnu dienai ZZ Dats 

No 2024. gada 1. līdz 18. martam jauniešus, kuriem interesē darbs IT nozarē, aicinām pieteikties Ēnu dienai ZZ Dats komandā.