Pieņem svarīgus lēmumus attālināti ar elektronisko sēžu moduli

Elektroniskais sēžu modulis ir sēžu un sanāksmju norises rīks attālinātai sēžu rīkošanai.

Attālināts elektroniskais sapulču un sēžu norises process, sākot no sēdē izskatāmo dokumentu iesniegšanas, līdz elektroniskajam balsojumam un pieņemtā lēmuma integrēšanai protokolā/lēmumā.

Izmantošanas iespējas

  • Attālināta lēmumu projektu sagatavošana, iesniegšana sēdei
  • Elektroniska sēdes darba kārtības sagatavošana
  • Elektroniskās sēdes vides sagatavošana
  • Attālināta sēdes norise, apspriedes gaita
  • Attālināts deputātu, sanāksmes dalībnieku balsojums
  • Elektroniska sēžu dokumentu sagatavošana, nodošana izpildei un izpildes kontrole

Lai lietotu sēžu elektronisko balsošanu, nav obligāti jāievieš DVS LIETVARIS.

Modulis piedāvā nošķirtu un individuāli pielāgotu lietveža, sēdes vadītāja un deputāta sēdes norises skatu. Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) sēžu vadības moduļa sēdes vadītāja demonstrācija

Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) sēžu vadības moduļa sēdes dalībnieka demonstrācija

zzdats@zzdats.lv
67439837

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.