APUS

Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēma paredzēta pašvaldības policijas darbiniekiem, lai reģistrētu dežūras laikā saņemtos ziņojumus un izsaukumus.

Sistēmā iespējams reģistrēt un apskatīt informāciju par notikumā iesaistītajām personām, personu aizturēšanu, nogādāšanu un veiktajām reibuma pārbaudēm un notikumā iesaistītajiem transportlīdzekļiem. Katram reģistrētajam notikumam ir iespējams pievienot dažādus dokumentus, t.sk. foto fiksācijas. Visa reģistrētā informācija ir viegli pārskatāma filtrējamos sarakstos.

Pašvaldības policijā ir pieejams vienots elektronisks notikumu reģistrs. Ir iespēja sagatavot dažādas atskaites un kopsavilkumus par reģistrētajiem notikumiem dažādos laika periodos.

Risinājums paredz, ka katrā pašvaldībā APUS lietotāji var sagatavot un pielāgot pašvaldības policijas vajadzībām vairākus notikuma ievades klasificēto vērtību sarakstus, kas atvieglo notikumu reģistrēšanu.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIJAS:

  • Notikumu un izsaukumu reģistrēšana, iespēja pievienot notikumam dokumentus, fotofiksācijas;
  • Iespēja piesaistīt notikumam dežūrgrupas darbiniekus, reģistrēt informāciju par dežūrgrupas rīcību un rezultātu;
  • Notikumā iesaistīto personu un transportlīdzekļu pievienošana notikumam;
  • Iespēja reģistrēt informāciju par aizturētajām un nogādātajām personām, veiktajām reibuma pārbaudēm;
  • Ir izveidoti vairāki filtrējami saraksti reģistrētās informācijas atlasei. Ir iespējams atsevišķos sarakstos atlasīt reģistrētos notikumus, kuros ir iesaistītas personas un kuros iesaistīti transportlīdzekļi.

Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmai ir sasaiste ar PERS un JUPIS VPS lietojumprogrammām. APUS risinājumu notikumu reģistrēšanai pašvaldības policijā lieto 20 pašvaldībās.

Tieši vai pastarpināti APUS sistēmai ir sasaiste ar:

  • Datiem no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP);
  • Iedzīvotāju reģistra;
  • Valsts zemes dienesta (VZD);
  • Adrešu reģistra.