Papildinājumi DZIMTS un PERS lietojumprogrammās

Veiksmīgi ieviesta jaunākā DZIMTS lietojumprogrammas versija, kurā turpmāk apmaiņā ar PMLP CARIS veicot jaundzimušā pirmuzskaiti tiks veikta arī automātiska personas dzīvesvietas deklarēšana.

Veiksmīgi ieviesta jaunākā PERS lietojumprogrammas versija, kurā turpmāk apmaiņā ar PMLP IR tiks nodoti arī dzīvesvietas maiņas tiesiskā pamata dati. Līdz ar to pašvaldības darbiniekiem būs pieejami papildus dati no PMLP IR datu bāzes.

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]