Papildinājumi DZIMTS un PERS lietojumprogrammās

Veiksmīgi ieviesta jaunākā DZIMTS lietojumprogrammas versija, kurā turpmāk apmaiņā ar PMLP CARIS veicot jaundzimušā pirmuzskaiti tiks veikta arī automātiska personas dzīvesvietas deklarēšana.

Veiksmīgi ieviesta jaunākā PERS lietojumprogrammas versija, kurā turpmāk apmaiņā ar PMLP IR tiks nodoti arī dzīvesvietas maiņas tiesiskā pamata dati. Līdz ar to pašvaldības darbiniekiem būs pieejami papildus dati no PMLP IR datu bāzes.

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.