Papildinājumi DZIMTS un PERS lietojumprogrammās

Veiksmīgi ieviesta jaunākā DZIMTS lietojumprogrammas versija, kurā turpmāk apmaiņā ar PMLP CARIS veicot jaundzimušā pirmuzskaiti tiks veikta arī automātiska personas dzīvesvietas deklarēšana.

Veiksmīgi ieviesta jaunākā PERS lietojumprogrammas versija, kurā turpmāk apmaiņā ar PMLP IR tiks nodoti arī dzīvesvietas maiņas tiesiskā pamata dati. Līdz ar to pašvaldības darbiniekiem būs pieejami papildus dati no PMLP IR datu bāzes.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.