RVS GVEDIS ēdināšanas modulis papildināts ar alergēnu uzskaiti

RVS GVEDIS integrētais ēdināšanas modulis ir papildināts ar alergēnu uzskaiti, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai nr.1169/2011, kas uzliek par pienākumu visiem ES pārtikas ražotājiem (arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, tai skaitā izglītības iestādēm) obligāti norādīt alergēnus pārtikas produkcijā.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.