Pašvaldības nekustamā īpašuma nomas objekti portālā epakalpojumi.lv

Pašvaldības, kuras lieto ZZ Dats izstrādāto nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogrammu NOMA, var tikt pieslēgtas nekustamā īpašuma nomas e-pakalpojumiem portālā www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami šādi ar nomu saistīti pakalpojumi:

  1. “Mani nomas līgumi, rēķini, maksājumi” – iespēja aplūkot savus nomas līgumus, rēķinus, maksājumus, līgumu konta stāvokļus, veikt maksājumus tiešsaistē, kā arī pieteikties elektroniskai rēķinu saņemšanai;
  2. Pašvaldības brīvo nomas objektu publicēšana, kas iedzīvotājiem ērtākā veidā nodrošina pārskatāmu informāciju par interesējošiem nekustamajiem īpašumiem un to nomu;
  3. “Pieteikšanās objekta nomai” – elektronisks iedzīvotāja pieteikums nekustamā īpašuma nomai, pēc kura aizpildīšanas pašvaldības darbinieki lietojumprogrammā NOMA var pārraudzīt saņemtos pieteikumus un veikt to administrēšanu.

Ja pašvaldība vēlas sākt lietot augstāk minēto e-pakalpojumu, aicinām aizpildīt  zemāk esošo iesniegumu par nomas pieslēgšanu portālam. Iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu noma@zzdats.lv vai pa faksu 67686956. Iesniegumā jānorāda pašvaldības darbinieki – lietojumprogrammas NOMA lietotāji, kuriem jāpiešķir tiesības nomas e-pakalpojumu administrēšanai lietojumprogrammā NOMA.

Nomas e-pakalpojumi ietilpst Vienotās Pašvaldību Sistēmas uzturēšanas līguma cenā.

Jautājumu gadījumā zvaniet 67439831 vai rakstiet uz e-pastu noma@zzdats.lv.

Lietotāja iesniegums NOMA e-pakalpojuma iedarbināšanai

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]