LIZ modulī izvērtēti jau gandrīz 2000 darījumi

LIZ modulis izstrādāts, lai pašvaldību darbiniekiem atvieglotu un paātrinātu lēmuma pieņemšanu par darījumu ar lauksaimniecības zemēm atbilstību likumam “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Uz šo brīdi 87 pašvaldībās kopumā izvērtēti 1989 darījumu ar lauksaimniecības zemēm.

Modulis ļauj: reģistrēt iesniegumu par darījuma izskatīšanu; veikt pārbaudes 7 valsts nozīmes reģistros/ informāciju sistēmās (IR, UR, VVDZ, VID, NINO, VZD, LAD); ģenerēt izziņu par veiktajām pārbaudēm, kā arī ģenerēt lēmuma sagatavi; augšupielādēt un piesaistīt pie iesnieguma dažādus dokumentus u.c.

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]