LIZ modulī izvērtēti jau gandrīz 2000 darījumi

LIZ modulis izstrādāts, lai pašvaldību darbiniekiem atvieglotu un paātrinātu lēmuma pieņemšanu par darījumu ar lauksaimniecības zemēm atbilstību likumam “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Uz šo brīdi 87 pašvaldībās kopumā izvērtēti 1989 darījumu ar lauksaimniecības zemēm.

Modulis ļauj: reģistrēt iesniegumu par darījuma izskatīšanu; veikt pārbaudes 7 valsts nozīmes reģistros/ informāciju sistēmās (IR, UR, VVDZ, VID, NINO, VZD, LAD); ģenerēt izziņu par veiktajām pārbaudēm, kā arī ģenerēt lēmuma sagatavi; augšupielādēt un piesaistīt pie iesnieguma dažādus dokumentus u.c.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.