LIZ modulī izvērtēti jau gandrīz 2000 darījumi

LIZ modulis izstrādāts, lai pašvaldību darbiniekiem atvieglotu un paātrinātu lēmuma pieņemšanu par darījumu ar lauksaimniecības zemēm atbilstību likumam “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Uz šo brīdi 87 pašvaldībās kopumā izvērtēti 1989 darījumu ar lauksaimniecības zemēm.

Modulis ļauj: reģistrēt iesniegumu par darījuma izskatīšanu; veikt pārbaudes 7 valsts nozīmes reģistros/ informāciju sistēmās (IR, UR, VVDZ, VID, NINO, VZD, LAD); ģenerēt izziņu par veiktajām pārbaudēm, kā arī ģenerēt lēmuma sagatavi; augšupielādēt un piesaistīt pie iesnieguma dažādus dokumentus u.c.

Citi raksti

Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai

SIA “ZZ Dats” sadarbībā ar SIA “RGP” un SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" turpina īstenot pētniecības projektu Nr.2.3 “Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai” IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvarā.

Latvijā pirmoreiz sociālās jomas speciālistu teikto tekstā atšifrēsrunas atpazīšanas programma

Jelgavas valstspilsēta ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas sociālā darba optimizācijai izmantos runas atpazīšanas programmu. Runas atpazīšanas programma atvieglos Jelgavas valstspilsētas Sociālo lietu pārvaldes darbinieku ikdienu, paaugstinot darba kvalitāti, nodrošinās uz datiem pieņemtu lēmumus, to pēctecību – operatīvu iespēju iegūt un izmantot pārvaldē uzkrātos datus.