PROIS

Prokuratūras informācijas sistēma PROIS ir vienota elektroniskā darba vide visiem prokuratūras darbiniekiem pamatdarbībām un atbalsta procesu elektronizācijai. Latvija.lv e-pakalpojums „Lēmumi par mani prokuratūrā”.

PROIS nodrošina LR prokuratūras pamatdarbības un atbalsta procesu elektronizāciju – elektronisku lietu/dokumentu uzskaiti un apriti (elektroniska saskaņošana rezolūcijas), personāla uzskaiti, specializētu iepirkumu uzskaiti, līgumu uzskaiti, saimnieciskā nodrošinājuma reģistrus.
Integrētais ārējo reģistru pārlūks – atvieglo prokuroriem informācijas iegūšanas procesu no valsts nozīmes reģistriem. Lietvedības modulis nodrošina arī e-paraksta lietošanas integrāciju, automatizāciju un VRAA Dokumentu integrācijas vides (DIV) saskarņu integrāciju. Projekta ietvaros ir realizētas integrācijas gan vienpusējas, gan abpusējas integrācijas.

Tiek nodrošināta integrācijas ar sekojošām valsts nozīmes informācijas sistēmām:

 • Personu reģistrs;
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • CSDD pārziņā esošie reģistri;
 • Sodu reģistrs;
 • Kriminālprocesu informācijas sistēma KRASS;
 • Tiesu informācijas sistēma;
 • Valsts vienotā datorizētā Zemesgrāmata;
 • Adrešu reģistrs;
 • VRAA DIV;
 • RVS „Horizon”.

Sistēma piemērota LR Prokuratūrai – prokuroru personālam (prokuroriem, virsprokuroriem, ģenerālprokuroriem), atbalsta personālam (prokuroru palīgiem, kancelejai, grāmatvedībai, iepirkumu nodaļai, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai, IT nodaļai).

LIETOJUMPROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

 • vienota darba vide un autentifikācija visām ikdienas Informācijas reģistrācijas/izgūšanas darbībām;
 • vienots ārējo reģistru informācijas pārlūks;
 • vienots personu, kontaktu reģistrs.

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIONALITĀTE:

Apmeklētāju un saņemto dokumentu reģistrācija (t.sk. izmantojot e-pasta programmatūru GroupWise).

Dokumentu apstrāde – reģistrācija, elektroniska saskaņošana un parakstīšana, elektroniskas rezolūcijas, integrācija ar DIV, e-pastu automatizēta izsūtīšana un nesekmīgo e-pasta sūtījumu identifikācija.

Meklēšanas pārlūks – iespēja redzēt informāciju, kas uzkrāta par personām, kontaktpersonām sistēmā (apmeklējumi, savstarpējā korespondence, iesaiste pamatdarbības lietās), iespēja vienotā veidā izgūt informāciju no valsts reģistriem, lai nodrošinātu ērtāku pierādījumu sagatavošanu un informāciju prokuroru pamatdarbībai.
Vienoti pamatdarbības (kriminālprocesu, pārbaudes lietu, administratīvo un civillietu) reģistri – nodrošina iespēju ātri elektroniskā vidē atrast, iegūt informāciju par pamatdarbības aktuālo stāvokli, rezultātiem pārskata periodā – vienas lietas informāciju uzkrāt un piekļūt tai vienuviet (gan uzskaites informāciju, gan lietas materiālus).
Personāla elektroniska uzskaite – nodrošina arī darbinieku prombūtņu un savstarpējās aizvietošanas informāciju Dokumentu elektronisko plūsmu nepārtrauktības nodrošināšanai.
Iepirkumu vadības modulis – nodrošina uzskaiti sākot ar iekšējo vajadzību apzināšanu un beidzot ar iepirkuma izpildes kontroli.
Līgumu uzskaite – iespēja ne tikai reģistrēt līgumus, bet arī plānot atbildīgajiem darbiniekiem līgumu kontroles uzdevumus nākotnē.
Vienots personu datu audits, ārējo reģistru izmantošanas audits, sistēmas žurnāls.