Iedarbināta SOPA sasaiste ar NPAIS informācijas sistēmu

Vienotās Pašvaldības Sistēmas lietojumprogrammā SOPA ir iedarbināta pašvaldības sociālās palīdzības datu – sniegto pakalpojumu un veikto apsekošanu – nodošana uz Iekšlietu ministrijas IC Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS), tādā veidā Sociālā dienesta darbiniekiem atvieglojot informācijas apmaiņu ar valsts iestādēm, kurām nepieciešami pašvaldību dati.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.