Kādas izmaiņas ievieš personas koda maiņa Vienotās pašvaldību sistēmas datu apstrādē?
28.06.2017.
Foto5

Ar 2017. gada 1. jūliju stājas spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā, kas paredz, ka persona, kurai piešķirts personas kods, kurš satur dzimšanas datumu, vienu reizi var lūgt piešķirt jaunu personas kodu, kurā dzimšanas datums neattēlojas. Pamats šādām likuma izmaiņām ir aprakstīts likumprojekta “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” anotācijā, kur tiek norādīts, ka Latvijā līdz šim esošais personas koda formāts sniedz informāciju par personas dzimšanas datumu, no kā var izdarīt virkni secinājumu, kas var radīt tiešu vai netiešu diskrimināciju uz vecuma pamata gan profesionālajās attiecībās, gan citās jomās.

Sekas personas koda maiņai būs līdzīgas kā vārda vai uzvārda maiņas gadījumā – personai, kura likumā noteiktajā kārtībā īsteno savas tiesības un pienākumus, pēc personas koda maiņas nepieciešams saņemt jaunu personu apliecinošo dokumentu. Citus, iepriekš izdotus dokumentus, personai jāmaina tikai gadījumā, ja tas ir noteikts attiecīgo jomu regulējošos normatīvajos aktos. Personas koda maiņa neietekmē personai iepriekš izdoto dokumentu juridisko spēku, tādejādi personai nebūs pienākums mainīt dokumentus, kuri saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto nezaudē savu juridisko spēku personas koda maiņas gadījumā.

No iepriekš minētā izriet, ka personas koda maiņas gadījumā ir jābūt iespējai veikt datu apstrādi, izmantojot arī personas iepriekšējo kodu.

Kurās Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammās notiek darbības ar personu datiem?

Izmaiņas Iedzīvotāju reģistra likumā ir pamats papildinājumu izstrādei visās Vienotās pašvaldību sistēmas (turpmāk – VPS) lietojumprogrammās, kurās notiek darbības ar personu datiem. Šīs lietojumprogrammas ir: APUS, BRIDZIS, BUDZIS, DZIMTS, G-VEDIS, INO, JUPIS, KADRI, LIETVARIS, NEKIP, NINO, NOMA, PERS, SOPA.

Kādas izmaiņas tiks veiktas Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammās, lai realizētu likuma grozījumu noteiktās prasības?

1. Nodrošināt, ka tiek saņemta informācija par personas aktuālo kodu, ja ir veikta personas koda maiņa. Šo funkciju paredzēts realizēt, veicot personas datu sinhronizāciju ar Iedzīvotāju reģistra datu bāzi kādā no VPS lietojumprogrammām.

2. Nodrošināt, ka lietojumprogrammā PERS tiek reģistrēta personas koda maiņa, aktualizējot personas kodu, bet iepriekšējo personas kodu ierakstot speciālā šim mērķim izveidotā datu bāzes laukā.

3. Nodrošināt, ka PERS, veicot izmaiņas personas kodā, tiks izsauktas noteiktu lietojumprogrammu apstrādes procedūras, kuras aktualizēs personas kodu šo lietojumprogrammu tabulās.

4. Atsevišķās lietojumprogrammu saskarnēs, kurās tas ir nepieciešams, nodrošināt iespēju meklēt personas datus pēc personas iepriekšējā koda, un, attēlojot datus, informēt par personas koda maiņu.

5. Atsevišķās saskarnēs, kurās tas ir nepieciešams, iestrādāt jaunu datu attēlošanas lauku “Iepriekšējais personas kods”, kurš tiek attēlots tikai lietotājiem, kuriem ir piešķirtas speciālas tiesības.

6. Atsevišķās datu tabulās, kurās ir paredzēta personas datu meklēšana gan pēc aktuālā, gan iepriekšējā koda, iestrādāt nepieciešamos datu laukus iepriekšējā personas koda un datuma, līdz kuram tas spēkā, saglabāšanai.

7. Lietotāja saskarnēs, kurās tiek nodrošināta iespēja veikt personas datu sinhronizāciju ar IR DB, papildus attēlot lauku, kurā tiek attēlots datums, kurā ir veikta pēdējā personas datu sinhronizācija.

Informējam, ka SIA ZZ Dats pilnībā nodrošinās VPS izmaiņas atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma prasībām.

Raksta autors: ZZ Dats komanda


Back to list