Deviņi uz vienu programmētāja prakses vietu – lielākā jauniešu interese SIA “ZZ Dats” vēsturē

Pēdējos gados vērojama arvien pieaugoša interese par programmētāju prakses vietām, un SIA “ZZ Dats” šogad uz prakses sludinājumu saņemti 70 pieteikumi – 19% no tiem iesniegušas jaunietes. Tādējādi uz vienu no astoņām apmaksātajām prakses vietām vidēji pieteikušies deviņi pretendenti ne tikai no Rīgas, bet arī reģionālajām mācību iestādēm. Iespēja piedalīties reāla projekta īstenošanā – programmēšanā, prakses vadītājs kā mentors un iespējamais atbalsts kursa darba, bakalaura darba vai maģistra darba izstrādē, apmaksāta prakses vieta, šīs pēc SIA “ZZ Dats” administrācijas un personāla vadītājas Iveta Kažemakas vērojumiem ir galvenās prioritātes, kā IT studenti izvēlas prakses vietu.

“Uzņēmuma 28 gadus pastāvēšanas vēsturē tik lielu interesi kā prakses devējs piedzīvojam pirmo reizi! Ļoti priecājamies par tendenci, ka Latvijā interese par IT nozari jau skolas laikā pieaug meitenēm, līdz ar to pie mums praksē aizvien vairāk piesakās arī jaunietes. Šogad no visiem prakses pieteikumiem 19% bija tieši jaunietes. Lielākā daļa mūsu darbinieku ir jau ilgstoši strādājoši IT projektu vadītāji, programmētāji, testētāji un sistēmanalītiķi, kas arī ir būtisks iemesls, kādēļ jaunieši vēlas pie mums nākt praksē un smelties pieredzējušāko kolēģu zināšanas. Viņi var būt droši, ka astoņu mēnešu laikā šeit gūs vērtīgas praktiskās iemaņas. Objektīvs novērtējums viņu prakses sasniegumiem ir savā augstskolā iegūtais augstais kvalifikācijas darba novērtējums. Piemēram, aizvadītās programmētāju prakses dalībniekiem vidējā  kvalifikācijas darba atzīme bija 9,1 balles. Pēc pašreizējās pieredzes, atlasot personālu, novērtējam pretendentus ar bakalaura un maģistra grādu. Mums ir kolēģi, kuri ir ieguvuši arī doktora grādu.

Latvijā aizvadītajos gados populāri ir pabeigt kādus IT kursus un meklēt darbu, bet jārēķinās, ka kursus beigušajiem nebūs tādu zināšanu kā augstskolu absolventiem, līdz ar to sagaidāma mazāka konkurētspēja darba tirgū. Tāpat mudinātu jauniešus pēc tehnikuma absolvēšanas rast iespēju studēt tālāk, lai IT darba tirgū vēl pēc dažiem gadiem ienāktu jau kā augsta līmeņa speciālisti. Saprotams, ka IT nozarē labā atalgojuma dēļ ir vēlme darba gaitas uzsākt ātrāk, tomēr, ja vien ir iespēja, zināšanas derētu papildināt arī akadēmiski – kā motivācija varētu būt gan straujāka karjera nākotnē, gan augstāks atalgojums ilgtermiņā,” pārliecināta SIA “ZZ Dats” administrācijas un personāla vadītāja Iveta Kažemaka.

IT praktikantiem svarīgs mentora atbalsts, kā arī atalgojums

Prakses devējs studentam nodrošina iespēju zināšanas izmēģināt darba procesā un prakses vadītāja uzraudzībā gūt jaunas, augt profesionāli  – tas ir topošā speciālista papildu ceļš uz izaugsmi un bieži vien nākamo darbavietu. “Iespēja zināšanas izmēģināt darba procesā, gūt jaunas zināšanas ar prakses vadītāja atbalstu īstos darba uzdevumos, ir vērtīgākais, ko praksē saņem students, tomēr mēs esam no IT nozares uzņēmumiem, kas arī apmaksā prakses vietas. Tas nozīmē, ka praktikants saņem arī atalgojumu par paveikto, tiek nomaksāti darba algas nodokļi, veidojas atvaļinājuma uzkrājums, un krājas darba stāžs. Mūsu vērojumi liecina, ka praktikantus iepriecina iespēja saņemt tos pašus labumus, ko bauda darbinieki – tēja un kafija, augļi Rīgas Klusā centra birojā, iespēja pabūt atpūtas telpā un uzspēlēt galda futbolu, iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, atpūsties Snaudas istabā utt. Tādējādi jaunie cilvēki gūst arī priekšstatu par darba vidi un kultūru, visticamāk, arī nākotnē vēlēsies strādāt līdzīgos darba apstākļos,” prognozē Iveta Kažemaka.

Sāk strādāt pēc prakses un darbu savieno ar studijām

SIA “ZZ Dats” programmētāji Līva Eglīte un Niklāvs Mežeckis vēl turpina studijas augstskolā, ko savieno arī ar pēc prakses uzņēmumā sākto algoto darbu. 

“Pirms prakses sākuma ļoti maz zināju par to, kā notiek darbs IT industrijā un par to, kāda ir programmētāja darba ikdiena. Prakses laikā esmu labāk iemācījies programmēt, labāk sapratis, kā notiek programmatūras izstrāde, iemācījies strādāt izstrādes komandā. Visvairāk novērtēju prakses laikā iegūtās praktiskās zināšanas, kā arī atsaucīgos un izpalīdzīgos kolēģus. Arī citiem studentiem ieteiktu prakses vietu, kurā vadībai tiešām rūp praktikantu attīstība un izaugsme,” pieredzē dalās SIA “ZZ Dats” programmētājs Niklāvs Mežeckis.

Atceroties savu prakses laiku šajā uzņēmumā, programmētāja Līva Eglīte topošajiem speciālistiem iesaka rūpīgi izpētīt prakses devēja nosacījumus: “Man bija svarīgi, lai praksi būtu vienkārši savienot ar studijām, varētu strādāt kopā ar zinošu mentoru, no kura daudz mācījos. Jau tad bija iespēja strādāt pie reāliem projektiem, izmantojot modernas tehnoloģijas, turklāt prakse bija apmaksāta. No prakses ieguvu lielāku pārliecību, ka es tiešām varu un man patīk programmēt. Novērtēju arī doto iespēju mācīties no zinošiem kolēģiem, kas ir gatavi palīdzēt, ieklausīties, uzticēties. Jau praksē pārliecinājos, cik daudz nozīmē forši kolēģi un plašās iespējas augt profesionāli – tas bija svarīgi faktori arī tālākās darbavietas izvēlē.”

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.