SIA “ZZ Dats” ēnotāji gatavi kļūt par programmētājiem un citiem IT nozares speciālistiem

30 skolēni no Rīgas, Salaspils, Dobeles, Jelgavas, Saldus, Valmieras, Viļāniem  u.c. SIA “ZZ Dats” birojā Rīgas Klusajā centrā šogad “Ēnu dienā” tuvāk iepazina klientu konsultanta, IT projektu vadītāja, sistēmu analītiķa, testētāja, programmētāja, sistēmu administratora un jurista darbu.

“Jaunieši atzina, ka tieši dažādo IT lomu iepazīšana bija viena no interesantākajām aktivitātēm, jo bija iespēja ieraudzīt, kā notiek IT risinājumu izstrāde visos posmos un IT produkta ieviešanas cikls kopumā. Viņi novērtēja mūsu piedāvāto iespēju redzēt komandas ikrīta stand up projektā, kurā izstrāde notiek pēc Agile metodoloģijas.

Mēs “Ēnu dienā” vēlamies parādīt tik dažādās IT profesijas, lai vairāk sabiedrībai stāstītu par IT lomām un to dažādajām atbildībām, jo joprojām saskaramies ar uzskatu, ka IT ir tikai programmēšana – tiek uzskatīts, ja cilvēks programmē, tātad viņš var salabot datoru. Bet tie ir pavisam dažādi darbi!

Priecājamies, ka visdažādāko Latvijas mācību iestāžu skolēni savu nākotni  saskata perspektīvajā IT nozarē. Redzams, ka jaunākie no šiem skolēniem gūst pozitīvu pieredzi mācību priekšmeta “Datorika” apguvē, daļa apmeklē papildu programmēšanas nodarbības, bet vecākie jaunieši jau ir tuvu tam, lai drīzā nākotnē, iespējams, studētu un vēlāk strādātu mūsu nozarē. Arī šogad visvairāk saņēmām pieteikumus no skolēniem, kuri vēlas iepazīt programmētāja darbu, bet novērtējam, ka atsevišķiem skolēniem ir arī interese par sistēmanalītiķa un IT projektu vadītāja darbu. Skolēni dienas gaitā pieredzēja, ka IT uzņēmumā strādā ne tikai programmētāji – lai nodrošinātu kopējo darbību, programmatūru izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu, vadību u.c., iesaistīti ir daudzi citi kolēģi. Piemēram, pozitīvi pārsteigti bija arī tie jaunieši, kuri izvēlējās ēnot mūsu juristu.

Aizvien biežāk sastopam skolas jauniešus, kuri jau laicīgi zina, ka vēlas savu nākotni saistīt ar datoriem.  Mēs īpaši priecājamies par jauniešiem, kuri jau skolas laikā kaut ko reāli paši šajā jomā dara un izmēģina. Pašreiz ir tik plašas iespējas mācīties patstāvīgi! Mēs ļoti aicinām jauniešus šādi turpināt, jo pat vissīkākajai pieredzei ir nozīme,” stāsta SIA “ZZ Dats” administrācijas un personāla vadītāja Iveta Kažemaka.

Kāds no jauniešiem – ēnām pēcāk sacīja, ka viņam SIA “ZZ Dats” bija interesanti iegūt ieskatu profesijā, sapratis, ka lai kļūtu par IT projektu vadītāju, ir jāsāk ar pieredzi citās lomās, jo tikai tā var iegūt pilnu ieskatu par IT nozari. Vēl cits pieteicies ēnot sistēmu administratoru, jo nākotnē tieši vēlas šādu amatu. Par pašu profesiju jau aptuveni zinājis, ko sagaidīt no redzētā, jo mācās par datorsistēmu tehniķi. Tehnikumā viņš mācās 2. kursā un novērtējis, ka bija iespēja iegūt ieskatu tieši uzņēmuma ikdienā un saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem saistībā ar izvēlēto profesiju.

“Ēnu diena”, kas šogad notiek 4.aprīlī, ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.