Aktualitātes RVS GVEDIS

Resursu vadības sistēmu (RVS) GVEDIS esam papildinājuši ar iespēju sagatavot un iesniegt Valsts kases ePārskati sistēmā vēl vienu pārskatu – Veidlapu Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi”. Veidlapa izstrādāta ievērojot 2013. gada 15. oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

RVS GVEDIS izveidots atbalsts pamatlīdzekļu datu salīdzināšanai ar Valsts zemes dienesta (VZD) datiem. GVEDIS ir iespējams importēt no VZD saņemtos Excel failus un veikt datu salīdzināšanu ar GVEDIS pamatlīdzekļu datiem. Salīdzināšanas procesā lietotāji var ērti papildināt pamatlīdzekļu datus ar kadastra informāciju, atlasīt datus dažādos veidos, kā arī veikt piezīmes. Nodrošināta iespēja salīdzināšanas rezultātam sagatavot inventarizācijas aktu.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.