Aktualitātes RVS G-VEDIS

Resursu vadības sistēmu (RVS) G-VEDIS esam papildinājuši ar iespēju sagatavot un iesniegt Valsts kases ePārskati sistēmā vēl vienu pārskatu – Veidlapu Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi”. Veidlapa izstrādāta ievērojot 2013. gada 15. oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

RVS G-VEDIS izveidots atbalsts pamatlīdzekļu datu salīdzināšanai ar Valsts zemes dienesta (VZD) datiem. G-VEDIS ir iespējams importēt no VZD saņemtos Excel failus un veikt datu salīdzināšanu ar G-VEDIS pamatlīdzekļu datiem. Salīdzināšanas procesā lietotāji var ērti papildināt pamatlīdzekļu datus ar kadastra informāciju, atlasīt datus dažādos veidos, kā arī veikt piezīmes. Nodrošināta iespēja salīdzināšanas rezultātam sagatavot inventarizācijas aktu.

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]