Aktualitātes RVS GVEDIS

Resursu vadības sistēmu (RVS) GVEDIS esam papildinājuši ar iespēju sagatavot un iesniegt Valsts kases ePārskati sistēmā vēl vienu pārskatu – Veidlapu Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi”. Veidlapa izstrādāta ievērojot 2013. gada 15. oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

RVS GVEDIS izveidots atbalsts pamatlīdzekļu datu salīdzināšanai ar Valsts zemes dienesta (VZD) datiem. GVEDIS ir iespējams importēt no VZD saņemtos Excel failus un veikt datu salīdzināšanu ar GVEDIS pamatlīdzekļu datiem. Salīdzināšanas procesā lietotāji var ērti papildināt pamatlīdzekļu datus ar kadastra informāciju, atlasīt datus dažādos veidos, kā arī veikt piezīmes. Nodrošināta iespēja salīdzināšanas rezultātam sagatavot inventarizācijas aktu.

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.