ZZ Dats noslēdz līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu

 

SIA ZZ Dats 2017.gada 30.oktobrī noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2017/537 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Līgums balstās uz atbalsta saņemšanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros. Projekta aktivitāšu īstenošana veicinās Latvijas atpazīstamību, Latvijas tūrisma pakalpojumu eksportu un tūrismā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un koordināciju.

eraf logotips

Citi raksti