Video ieraksts no foruma “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”

Jau trešo gadu pēc kārtas ZZ Dats un Swedbank organizē forumu “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja” pašvaldību vadītājiem un finanšu jomas vadošajiem darbiniekiem. Foruma mērķis šajā gadā bija uzsākt diskusiju par pašvaldību izaicinājumiem jaunu produktu “iedzīvināšanā” un izmantošanā, par klientu paradumu maiņu.

Foruma programmā tika apskatītas pašvaldībām aktuālākās tēmas digitalizācijā – kā būt efektīvākiem, kādas iespējas paver e-Adreses izmantošana, personu identifikācija e-vidē (EIDAS regula), EIDAS regulas ietekme uz pašvaldību darbu, efektīva dokumentu aprite 2017.gadā u.c.

Tiem, kas nevarēja forumu apmeklēt klātienē vai nevarēja sekot pasākumam tiešraidē, piedāvājam noskatīties video ierakstu. Video ieraksts pieejams ZZ Dats mājas lapā – http://kur.ir?forums2017

Atskats uz forumu foto veidā pieejams ZZ Dats Facebook lapā – http://kur.ir?forumsfoto

 

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.