Videokonference par izmaiņām NĪN administrēšanā saistībā ar speciālajām vērtībām lauku zemei

2016. gada 13. janvārī Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Finanšu ministriju, Valsts zemes dienestu un SIA “ZZ Dats” organizēja videokonferenci par 2015. gada nogalē Saeimas pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Videokonferences sākumā informāciju par likuma grozījumiem sniedz Astra Kaļāne, Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore. Savukārt par Valsts zemes dienesta paveikto lauku zemju vienību identificēšanā un speciālo vērtību noteikšanā informāciju sniedza Gatis Kalniņš, Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors. Savukārt par jau veiktajām izmaiņām programmatūrā NINO informēja Ieva Bikava, SIA “ZZ Dats”. Pēc prezentācijām atbilžu sniegšanā uz iesūtītajiem jautājumiem pievienojās arī Oskars Gabrusenoks, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora vietnieks kadastra jautājumos.

Videokonferencē rādītās prezentācijas pieejamas šeit:

Finanšu Ministrijas prezentācija;
Valsts zemes dienesta prezentācija;
ZZ Dats prezentācija

Videokonferencē VZD pieminētā interneta vietne, kur jebkurš, t.sk. īpašnieki var apskatīt kuras zemes vienības VZD ir identificējuši kā atbilstošas likumā noteiktajai lauku zemju definīcijai, kā arī var apskatīt šīm zemes vienībām noteiktās speciālās vērtības ir atrodama šajā linkā – http://kur.ir?specvert 

Videoieraksts no sanāksmes pieejams šeit – http://kur.ir?ieraksts

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.