VID informācijas sniegšana tiešsaistes režīmā

Sākot ar 1.novembri Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammās papildus iedzīvotāju ienākumu datiem tiek sniegta informācija par fizisko personu izmaksātājiem.

Lai piekļūtu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem par fizisko personu ienākumiem un to izmaksātājiem, visām pašvaldībām, kurām ir noslēgti LĪGUMI ar VID (izņemot Ventspils pašvaldību un Rīgas pašvaldību), jāvēršas ieņēmumu dienestā, lai noslēgtu vienošanos par līguma grozījumiem. Pārzinot pašvaldību darba specifiku un plānojot Vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammu attīstību, ZZ Dats iesaka slēgt vienošanos ar 6 (sešiem) servisiem:

– informācijas par fizisko personu ienākumiem un ienākumu izmaksātājiem, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētām iestādēm, struktūrvienībām, saimnieciskās darbības veicējiem, fizisko personu darba attiecību statusiem un Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību saņemšanai.

ZZ Dats vērš pašvaldību uzmanību, ka vienošanās normatīvo aktu uzskaitījumā (grozījumu 1.punkts) trūkst normatīvie akti, kas attiecas uz darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanu. Pirms līguma grozījumi tiek parakstīti, aicinām pašvaldības papildināt grozījumu 1.punktu vēl ar diviem normatīvajiem aktiem:

1) Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”;

2) 02.12.2014. MK noteikumi Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības par LĪGUMA grozījumu vienošanos, aicinām zvanīt ZZ Dats mārketinga vadītājai Vitai Jekimovai – 67439835

Izmaiņas Vienotajā pašvaldību sistēmā tiek finansētas no Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekta Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda 2007.-2013. gadam līdzekļiem.

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]