Uzlabots vēl viens e-pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti

Labklājības ministrija (LM) ieviesusi pilnveidojumus e-pakalpojumā cilvēkiem ar invaliditāti, tādējādi uzlabojot klientu apkalpošanu un mazinot administratīvo slogu pašvaldībām saistībā ar atzinuma izsniegšanu, kas nepieciešams asistenta pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā.

LM šovasar veikusi uzlabojumu izstrādi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) e-pakalpojumā Universālais pakalpojums. Pilnveidojumi bija nepieciešami, lai pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, neprasot iedzīvotājiem iesniegt izziņu no VDEĀVK, patstāvīgi varētu pārliecināties, vai cilvēkam ir izsniegts VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Tas nozīmē, ka tiklīdz pašvaldība noslēgs Vienošanos par sadarbību datu apmaiņā starp Labklājības ministriju, tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldību, e-pakalpojums klienta klātbūtnē būs pieejams tiešsaistē sociālā dienesta darbiniekam.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, iesniedzot Ministru kabineta noteikumos paredzētos dokumentus. Līdz šim dokumentu skaitā bija jāiesniedz atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību varēja saņemt individuāli, vēršoties tajā VDEĀVK nodaļā, kurā cilvēkam ir noteikta invaliditāte, iesniegumu nosūtot pa pastu vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu vdeavk@vdeavk.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, vai izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu. VDEĀVK sagatavoto atzinumu var nosūtīt pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi. Līdz ar e-pakalpojuma Universālais pakalpojums uzlabojumu izstrādi, sociālā dienesta darbiniekam tiešsaistē ir pieejams VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību cilvēkam ar invaliditāti.

Uz šo dienu 12 pašvaldības ir pieslēgušas e-pakalpojuma papildinājumus, kā rezultātā tās var pārtraukt prasīt klientiem atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Aicinām pašvaldības būt aktīvām un noslēgt Vienošanos par datu apmaiņu starp Labklājības ministriju.

Tehniskais risinājums ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu izstrādāts LM īstenotā projekta Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana ietvaros. E-pakalpojuma izstrādi VDEĀVK veica SIA Autentica, savukārt 118 Latvijas pašvaldībām veica informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA ZZ Dats, Daugavpils pilsētas pašvaldībai – SIA LatInSoft.

Atgādinām, ka kopš 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejams asistenta pakalpojums pašvaldībā. Šobrīd LM rīcībā esošā statistiskā informācija liecina, ka pakalpojums ir ļoti pieprasīts, jo uz 2015.gada 1.augustu Latvijā pakalpojumu saņēma 7899 klienti, ko nodrošināja 7771 asistents.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Labklājības ministriju.

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.