Tavs PALDIES ir vēl nozīmīgāks attālinātā darba laikā

Blogs

Kad kādā aptaujā vaicājām darbiniekiem, kad pēdējo reizi mēneša laikā ir saņēmuši atzinību no cita kolēģa, tad vislielāko procentu skaitu ieguva atbilde – nekad. Tieši tad sapratām, ka kaut kas ir jādara, lai šo situāciju mainītu, jo uzslava ir viena no augstāk vērtētākajām nemonetārajām motivācijām darbā.

Lai celtu motivāciju darbiniekos un aktualizētu kolēģu savstarpējo sadarbību, it īpaši attālinātā darba laikā, ieviesām uzņēmumā digitālās atzinības rīku, kurā viens otram varam pateikt paldies.

Darbiniekiem nereti šķiet, ka motivēt – tā ir vadītāja kompetence un pienākums. Vadītāja attieksmei neapšaubāmi ir liela loma, taču ir skaidrs, ka daļa atbildības jāuzņemas arī darbiniekiem pašiem.

Labi vārdi un uzslavas motivē – un ne tikai tad, ja tos izsaka vadītājs: reizēm darbiniekam ir pat svarīgāk, ka viņu par kādu konkrētu, labi paveiktu lietu uzslavē kāds pieredzējušāks kolēģis. Ir svarīgi radīt tādu vidi, kurā tiek izteikta ne tikai pamatota kritika, bet daudz vairāk – uzslavas un atbalsts, piedāvājumi palīdzēt un ieteikumi, kā rast risinājumu. Lai kādu paslavētu, nav nepieciešami lieli sasniegumi – var pateikt labus un uzmundrinošus vārdus arī par ikdienas attieksmi, par idejām un sadarbību. Un arī vadītājam savu padoto atzinība ir ļoti nozīmīga, jo ikviens vēlas būt novērtēts un svarīgs.

Mēs uzņēmumā izceļam 7 atzinību kategorijas, starp kurām kolēģi var nosūtīt savu paldies cits citam:

  • #labiizdarīts Šo atzinību aicinām izteikt kolēģim, kurš labi izdarījis darbu, kuram ir risinājums problēmai vai kolēģim, kuram vienkārši ir labas idejas.
  • #cilvēksīstajāvietā Atzinība kolēģim, kurā ieklausās citi speciālisti, pie kura nāk pēc padoma vai kolēģim, kurš interesējas par savas jomas jaunumiem.
  • #cieņpilnaattieksme Šo “paldies” sakām tam kolēģim, kurš veselīgi uztver konstruktīvu kritiku un prot arī apdomīgi paklusēt. Kolēģis, kurš saglabā cieņpilnu attieksmi arī stresa apstākļos.
  • #komandassajūta Šis kolēģis iedvesmo savu komandu sasniegt labākus rezultātus un iesaista citus kolēģus kopējo mērķu sasniegšanai.
  • #kopāviegli Šo atzinību izsakām kolēģim ar kuru vienmēr ir viegli saprasties, kurš ir draudzīgs un koleģiāls. Šis kolēģis spēj elastīgi reaģēt uz pārmaiņām un no “mušām nepūš ziloņus”.
  • #izdaravairāk Pateicība kolēģim, kurš ir mērķtiecīgs un neatlaidīgs. Šis kolēģis vienmēr pagūs vairāk un bez pamudinājuma ķersies klāt darbiem.
  • #uzTevisvarpaļauties Šo atzinību sakām atbildīgam kolēģim, kurš ir atbalsts ikdienā un arī krīzes un pārmaiņu laikos. Šis kolēģis, ja apsola, tad izdara.

Pēc nu jau divu mēnešu aktīvas lietošanas secinām, ka kolēģi būtiski novērtē tādas vērtības kā #labiizdarīts un #komandassajūta.

Sabiedrībā nereti ir uzskats, ka uzslava nopelnīta tikai pēc kāda laikietilpīga un liela projekta paveikšanas, bet mēs vēlējāmies šo uzskatu kliedēt, veicinot pateikt atzinību arī par mazām ikdienišķām lietām un tam nebūt nav jābūt projektam divu mēnešu garumā, bet gan pateikt kolēģim #labiizdarīts par labi paveiktu darbu, kas ir aizņēmis kaut vai tikai 2 minūtes, lai to paveiktu.

Attālinātā darba režīmā ir būtiski saglabāt komandas darba efektivitāti, tāpēc kā vienu no vērtībām izceļam komandas sajūtu. Bijām patīkami pārsteigti, ka arī attālinātā darba laikā kolēģi ir spējuši saglabāt komandas darbu, ko pierāda šīs vērtības popularitāte digitālās atzinības rīkā.

Citi raksti

Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai

SIA “ZZ Dats” sadarbībā ar SIA “RGP” un SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" turpina īstenot pētniecības projektu Nr.2.3 “Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai” IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvarā.

Latvijā pirmoreiz sociālās jomas speciālistu teikto tekstā atšifrēsrunas atpazīšanas programma

Jelgavas valstspilsēta ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas sociālā darba optimizācijai izmantos runas atpazīšanas programmu. Runas atpazīšanas programma atvieglos Jelgavas valstspilsētas Sociālo lietu pārvaldes darbinieku ikdienu, paaugstinot darba kvalitāti, nodrošinās uz datiem pieņemtu lēmumus, to pēctecību – operatīvu iespēju iegūt un izmantot pārvaldē uzkrātos datus.