“Swedbank” un “ZZ Dats” kopā īstenojuši jaunu iespēju Sociālo dienestu klientiem

«Swedbank» internetbankā ieviesta jauna iespēja klientiem, kuri ir pašvaldību Sociālo dienestu klienti, – nosūtīt savu konta pārskatu, kas ir apstiprināts ar bankas «e-Zīmogu», uz pašvaldības Sociālā dienesta īpaši izveidotu e-pastu krātuvi.

Tādējādi klientam, kuram ir internetbanka, nav nepieciešams «Swedbank» pieprasīt drukāta formāta izziņu par konta pārskatu un to nogādāt Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam.

Risinājums ieviests, paplašinot sadarbības iespējas ar Latvijas pašvaldībām un piedāvājot izmantot pašvaldībām un to klientiem ērtu risinājumu. Ja līdz šim konta pārskatu par trīs iepriekšējiem mēnešiem klienti lūdza bankā izsniegt papīra formātā un iesniedza Sociālajā dienestā personīgi, tad turpmāk būs iespēja izmantot vienkāršāku pārskata nosūtīšanas formu Sociālajam dienestam.

Klientam, ieejot savā internetbankā, jāizvēlas konta pārskata periods un tālāk jāizvēlas, uz kuru – Rīgas vai citas pašvaldības Sociālo dienestu – konta pārskatu nosūtīt, pārējā informācijas aprite notiks automātiski, un nosūtītais konta pārskats tiks saglabāts pašvaldības datu sistēmā un izmantots, klientam vēršoties pašvaldības Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības vai sociālajiem pakalpojumiem.

Risinājums izveidots, sadarbojoties ar Rīgas Sociālo dienestu, lai padarītu vienkāršāku gan klientu ikdienu, gan Rīgas Sociālā dienesta darbu. Banka risinājumu varēs piedāvāt gan galvaspilsētā Rīgā, gan arī pārējās Latvijas pašvaldībās.

Citi raksti

Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai

SIA “ZZ Dats” sadarbībā ar SIA “RGP” un SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" turpina īstenot pētniecības projektu Nr.2.3 “Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai” IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvarā.

Latvijā pirmoreiz sociālās jomas speciālistu teikto tekstā atšifrēsrunas atpazīšanas programma

Jelgavas valstspilsēta ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas sociālā darba optimizācijai izmantos runas atpazīšanas programmu. Runas atpazīšanas programma atvieglos Jelgavas valstspilsētas Sociālo lietu pārvaldes darbinieku ikdienu, paaugstinot darba kvalitāti, nodrošinās uz datiem pieņemtu lēmumus, to pēctecību – operatīvu iespēju iegūt un izmantot pārvaldē uzkrātos datus.