Sveicam Programmētāju dienā!

256. gada diena ir diena, kad cildinām programmētāja profesiju, ierasti 13.septembrī. Savukārt gadā, kurā ir 366 dienas – 12.septembrī.

ZZ Dats komandā strādā 63 programmētāji, kuru izstrādātie risinājumi pašvaldībām, ministrijām un komersantiem, sniedz labumu visai Latvijas sabiedrībai. Ik dienu iedzīvotāji izmanto sekojošus ZZ Dats programmētāju izstrādātos e-pakalpojumus: nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, pirmsskolu pieteikumu rindas, taksometru licenču kartīšu izsniegšana, lojalitātes kartes pašvaldībās, rēķinu iesniegšana Rīgas pašvaldībai, e-karogs, koku ciršanas atļaujas, reklāma – elektroniska reklāmas un izkārtnes saskaņošana Rīgas pašvaldībā, u.c. pakalpojumi.

Pateicoties ZZ Dats programmētāju ieguldītajam darbam un unikālajām prasmēm izstrādāti vairāk kā 65 e-pakalpojumi un 25 lietojumprogrammas. Kas ir patiesi ievērojami skaitļi, ja ņem vērā, cik šie risinājumi ir komplicēti savā izstrādē – tie integrēti ar vairāk kā 20 valsts nozīmes reģistriem,tādējādi nodrošinot operatīvu un precīzu datu apstrādi.

Programmētājiem novēlam aizrautīgu darbu, radošas idejas un profesionālu gandarījumu par paveikto!

Sveicam programmētāju dienā

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.