SOPA jaunumi

Lai sociālo dienestu darbinieki varētu pilnvērtīgāk izvērtēt savu klientu – potenciālo palīdzības un pakalpojumu saņēmēju materiālo situāciju, pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma SOPA ir sagatavota pieslēgšanai jaunas informācijas iegūšanai no valsts datu reģistriem.

Lietojumprogrammā jau esošo datu reģistru papildināšana ar jaunu informāciju:

  • VID papildus dati: ienākumu maksātājs, saimnieciskās darbības veicēja statuss, VID nodokļu parāds, VID reģistrētie apgādājamie, darba vietas;
  • UR papildus dati: fiziskas personas maksātnespējas procesi, laulību līgumi;
  • VSAA papildus iespējas: datu iegūšana tiešsaistē par personai piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem un to summām, par ieturējumiem;
  • VDEĀVK papildus dati: atzinums par valsts finansētā asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Jaunu reģistru pieslēgšana:

  • Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA): īpašumā esošā traktortehnika;
  • Lauku atbalsta dienests (LAD): maksājumi;
  • Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrs (VZD KR): nekustamie īpašumi, kas ir reģistrēti VZD KR.

Pašvaldībām un/vai to sociālajiem dienestiem ir nosūtīta informācija, kādas darbības nepieciešamas jauno datu pieslēgšanai.

Citi raksti

Kopš marta ārvalstīs atprečotas 273 e-receptes

Kopš pārrobežu e-recepšu datu apmaiņas ar noteiktām dalībvalstīm, Latvijas iedzīvotāji šo pakalpojumu izmantojuši 273 reizes, iegādājoties elektroniski izrakstītās zāles atrodoties ārzemēs. Savukārt ārzemnieki šādu iespēju Latvijā izmantojuši 120 reizes.