ZZ Dats ir saņēmis pateicību no VID

ZZ Dats ir saņēmis pateicību no VID par godprātīgu attieksmi pret nodokļu saistību izpildi.

VID ģenerāldirektores I.Pētersones atsūtītajā ziņojumā teikts:

“Arī 2014.gadā Jūsu veiktie nodokļu maksājumi valsts budžetā tāpat kā 2013.gadā ir ievērojami, kas liecina par Jūsu ieguldījumu valsts attīstībā un godprātīgu attieksmi pret nodokļu saistību izpildi. VID atzinīgi vērtē līdzšinējo sadarbību un informē, ka, lai veicinātu nodokļu saistību brīvprātīgas izpildes līmeņa paaugstināšanos un lieki neradītu papildus administratīvos šķēršļus, līdz 2016.gada 1.maijam VID Jums neveiks nodokļu kontroles pasākumus.

VID kolektīva vārdā pateicos par Jūsu ieguldījumu valsts budžetā, tādējādi sekmējot ekonomikas attīstību un valsts labklājības paaugstināšanos. Mēs turpināsim uzlabot klientu apkalpošanu, pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti un mazināt administratīvo slogu godprātīgiem nodokļu maksātājiem, tādējādi sekmējot godīgu konkurenci un uzlabojot uzņēmējdarbības vidi valstī kopumā.

Vēlam panākumus Jūsu uzņēmuma darbībā un izaugsmē, kā arī ceram uz veiksmīgu sadarbību turpmāk!”

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]