ZZ Dats ir saņēmis pateicību no VID

Valsts ieņēmuma dienesta (VID) publicētajā informācijā par komersantu veiktajiem maksājumiem valsts kopbudžetā 2014.gadā ZZ Dats ieņem 440.vietu ar 1,5 miljoniem eiro.

Kopumā VID pērn nodokļus iekasējis no 86 265 uzņēmumiem. Virs pieciem miljoniem nodokļos samaksājuši 0,1% jeb 114 uzņēmumi, no viena miljona līdz pieciem miljoniem eiro nodokļos samaksājuši 0,3% jeb 579 uzņēmumi, no 100 000 eiro līdz vienam miljonam eiro samaksājuši 2,8% jeb 4826 uzņēmumi, no 10 000 eiro līdz 100 000 eiro nodokļos samaksājuši 11,2% jeb 19 120 uzņēmumu.

ZZ Dats ir saņēmis pateicību no VID par godprātīgu attieksmi pret nodokļu saistību izpildi.

VID ģenerāldirektores I.Pētersones atsūtītajā ziņojumā teikts:

“Arī 2014.gadā Jūsu veiktie nodokļu maksājumi valsts budžetā tāpat kā 2013.gadā ir ievērojami, kas liecina par Jūsu ieguldījumu valsts attīstībā un godprātīgu attieksmi pret nodokļu saistību izpildi. VID atzinīgi vērtē līdzšinējo sadarbību un informē, ka, lai veicinātu nodokļu saistību brīvprātīgas izpildes līmeņa paaugstināšanos un lieki neradītu papildus administratīvos šķēršļus, līdz 2016.gada 1.maijam VID Jums neveiks nodokļu kontroles pasākumus.

VID kolektīva vārdā pateicos par Jūsu ieguldījumu valsts budžetā, tādējādi sekmējot ekonomikas attīstību un valsts labklājības paaugstināšanos. Mēs turpināsim uzlabot klientu apkalpošanu, pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti un mazināt administratīvo slogu godprātīgiem nodokļu maksātājiem, tādējādi sekmējot godīgu konkurenci un uzlabojot uzņēmējdarbības vidi valstī kopumā.

Vēlam panākumus Jūsu uzņēmuma darbībā un izaugsmē, kā arī ceram uz veiksmīgu sadarbību turpmāk!”

Citi raksti

Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai

SIA “ZZ Dats” sadarbībā ar SIA “RGP” un SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" turpina īstenot pētniecības projektu Nr.2.3 “Latviešu valodas runas atpazīšanas diktēšanas sistēmas risinājuma izstrāde sociālo pakalpojumu jomā kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai” IT Kompetences centra Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 ietvarā.

Latvijā pirmoreiz sociālās jomas speciālistu teikto tekstā atšifrēsrunas atpazīšanas programma

Jelgavas valstspilsēta ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas sociālā darba optimizācijai izmantos runas atpazīšanas programmu. Runas atpazīšanas programma atvieglos Jelgavas valstspilsētas Sociālo lietu pārvaldes darbinieku ikdienu, paaugstinot darba kvalitāti, nodrošinās uz datiem pieņemtu lēmumus, to pēctecību – operatīvu iespēju iegūt un izmantot pārvaldē uzkrātos datus.