Seminārs “Pašvaldības un eAdrese: kas jāpaveic?”

Oficiālās elektroniskās adreses likums noteic, ka valsts pārvaldes iestādēm, tai skaitā pašvaldībām un to iestādēm, kā arī privātpersonām, kurām deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, eAdreses izmantošana ir obligāta no 2018. gada 1. jūnija. Lai izmantotu eAdresi, iestādēm ir jānodrošina pieslēgums.

11.janvārī Latvijas Pašvaldību savienībā e-seminārā pārstāvji no VARAM iepazīstinās ar eAdreses ieviešanas procesu un pieslēgšanās iespējām. ZZ Dats pārstāvis stāstīs, kas mainīsies pašvaldībās esošajos procesos un procedūrās pēc e-Adreses ieviešanas, jeb kā tiks realizēta Vienotās pašvaldību sistēmas integrācija ar e-Adresi. Par izaicinājumiem pēc e-Adreses ieviešanas elektronisko dokumentu īpatsvara palielināšanai un resursu ekonomijai.

Semināra norises vieta: Latvijas Pašvaldību savienības ēka, Mazā pils iela 1, 4. stāva sēžu zāle, Rīga.

Norises laiks: plkst. 10.00 – 11.30

Mērķauditorija: pašvaldību iestāžu pakalpojumu sniegšanas organizēšanas, juridisko un IT jautājumu atbildīgie.

Jautājumus tiešraides laikā varēs iesūtīt uz e-pastu – tiesraide@lps.lv

Reģistrācija semināra apmeklēšanai klātienē – http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/689-1-registracija-klatienes-dalibai-e-seminaram-pasvaldibas-un-eadrese-kas-japaveic

Seminārs būs redzams LPS mājas lapas sadaļā “Semināri un Video – Tiešraide”.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.