Saudzējam vidi

Mēs ik dienu aicinām pašvaldības, lai tās mudina iedzīvotājus pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojuma elektroniskai saņemšanai portālā www.epakalpojumi.lv – tādā veidā domājot par vidi un ietaupot resursus.

Lai dotu lielāku ieguldījumu dabas aizsardzībā, mēs paši esam uzsākuši vākt makulatūru. Izlietoto papīru un kartona iepakojumu neizmetam vairs atkritumu grozā, bet gan attēlā redzamajā kartona kastē. Izmantotais papīrs ir laba izejviela papīra ražošanai. No makulatūras tiek ražots zīmēšanas papīrs, čaulu papīrs un čaulas, kā arī tapešu pamatnes papīrs. Interesanti, cik kg makulatūras mums izdosies savākt?

Ja nāc ciemos pie mums vai nāc uz apmācībām, atnes arī savu izmantoto papīru!

P.S. Ar makulatūras nodošanu nekas vēl nebeigsies! Pavasarī plānojam iestādīt kokus. Plašāka informācija par koku stādīšanu, sekos vēlāk pavasarī.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.