Prokuratūras informācijas sistēmas (ProIS) programmatūras E-lietas attīstības projektu īsteno SIA ZZ Dats

Latvijas Republikas prokuratūra (turpmāk – Prokuratūra) trīs mēnešos E-lietas platformā publicējusi jau 24 tūkstošus krimināllietu materiālu. Pašreiz turpinās sistēmas attīstīšana, un 2022. gada martā plānots pilnībā iedarbināt E-lietas platformas funkcionalitāti – līdz ar to būs pieejama arī lietas materiālu publikācija lietas dalībniekiem, kā arī iesniegumu saņemšana no portāla lietotājiem.

Prokuratūras informācijas sistēmas (ProIS) programmatūras E-lietas attīstības projektu īsteno SIA ZZ Dats, un uzņēmuma direktors Edžus Žeiris ir gandarīts, ka viņa vadītā  komanda līdzdarbojusies šāda sabiedriski nozīmīga projekta radīšanā un ieviešanā dzīvē: „Mums ir liels prieks par sasniegto rezultātu un veiksmīgu projekta darbības sākumu –  tikai pāris mēnešos panākts, ka prokuroriem nosūtīt  tiesai pilnībā elektronizētas lietas ir ikdienas prakse. Priecē, ka prokurori un prokuratūras darbinieki, lietojot jaunos automatizācijas rīkus, līdzšinējo darbu var paveikt daudz īsākā laikā!”

„Esam gandarīti par ieguldītā darba rezultātiem, attīstot Prokuratūras informācijas sistēmu (ProIS), ar kuru prokurors savu darbu var organizēt, izmantojot elektroniskus risinājumus, atsakoties no dubultas informācijas ievades papīra formātā. Prokuratūrai un visām E-lietā iesaistītajām iestādēm joprojām jāiegulda darbs, lai arvien uzlabotu jau izstrādāto funkcionalitāti un to vēl vairāk integrētu ar citām valsts informācijas sistēmām,” Prokuratūras informācijas sistēmas (ProIS) attīstību komentē Prokuratūras Projektu un apmācību koordinācijas nodaļas vadītāja Renāte Ķiploka.

ZZ Dats izveidojis arī mobilo aplikāciju prokuroru darbam un skenēšanas rīku ātrākai lietu materiālu digitalizācijai.

„Daudz darba ieguldīts dažādu ikdienas procesu vienkāršošanai, informācijas atkalizmantošanai, integrācijai ar E-lietas projekta partneriem – tiesām, sodu izpildes iestādēm, izmeklēšanas iestādēm – , izveidotas konfigurējamas programmatūras sadaļas, atskaišu sagatavošanas iespējas. Tādējādi Prokuratūra var pielāgot risinājumu savām vajadzībām un procesiem bez papildu izstrādes. Esam gandarīti par šo risinājumu, jo tas palīdz Prokuratūrai operatīvi veikt automatizēto procesu uzlabojumus un attīstīt savu sistēmu, neiesaistot programmas izstrādātājus,” paveikto raksturo Edžus Žeiris, piebilstot, ka šis ir viens no lielākajiem digitālās transformācijas projektiem, ko SIA ZZ Dats realizējis aizvadītajos divos gados. 

Prokuratūra 2022. gada janvārī nodevusi tiesai 284 krimināllietas, no kurām vairāk nekā puse jeb 181 krimināllieta nosūtīta elektroniski, un februārī no kopā 298 krimināllietām, kas nodotas tiesai, 239 krimināllietas nosūtītas elektroniski.

Vienlaikus Prokuratūra 2022. gada janvārī no 337 prokurora priekšrakstiem par sodu 164 priekšrakstus publicējusi elektronisko lietu katalogā. No tiem 122 prokurora priekšraksti par sodu nosūtīti izpildei Valsts probācijas dienestam elektroniski, izmantojot E-lietas platformu. Savukārt februārī, izmantojot E-lietas platformu, Valsts probācijas dienestam nosūtīti izpildei 197 prokurora priekšraksti par sodu.

Papildus tam 2022. gada janvārī un februārī E-lietas platformā Valsts probācijas dienestam pieprasīti 15 izvērtēšanas ziņojumi.

E-lietas platforma tās izstrādes 1. kārtā radīta datu apmaiņai starp Ieslodzīto informācijas sistēmu, tiesu, prokuratūras un Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmām, īstenojot elektroniski radītu datu un dokumentu efektīvu apmaiņu E-lietas platformā starp kriminālprocesā iesaistītajām iestādēm.

No 2021. gada 1. decembra tiesu procesos pakāpeniski tiek ieviestas digitālas lietas – gan civilprocesā, gan administratīvajā procesā, gan kriminālprocesā tiek nodrošināta informācijas apmaiņa elektroniskā vidē starp tiesām, prokuratūru, nolēmumu izpildes iestādēm, procesa dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītām iestādēm.

Prokuratūra E-lietas platformā  krimināllietu materiālus sāka publicēt 2021. gada 7. decembrī.

Informāciju sagatavoja SIA ZZ Dats sadarbībā ar Latvijas Republikas prokuratūru.

Citi raksti

Arī Latvija ir gatava atvērtam kodam valsts pārvaldē

BlogsValsts sektorā atvērtā koda potenciāls ir liels. Pārsvarā valsts sektora biznesa loģika nav slēpjama, gluži pretēji - tā jau ir publiska, ierakstīta normatīvajos aktos. Atvērtā koda izmantošana valsts sektorā var veicināt pārredzamību, demokratizēt piekļuvi tehnoloģijai un veicināt kopīgu risinājumu radīšanu.